De einddatum van de herbeoordelingen van
mensen met een WAO-uitkering (Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering) wordt verschoven naar 1 april
2008. Dit heeft demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid besloten in overleg met het UWV
(Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen). De Geus wil dit
uitstel omdat hij hecht aan een zorgvuldige uitvoering van de
herbeoordelingen en re-integratie. Dit schrijft de minister in een
brief aan de Tweede Kamer.

De herbeoordelingen zouden in eerste
instantie zijn afgerond op 1 juli 2007. Tot en met het derde
kwartaal van 2006 zijn ruim 200.000 herbeoordelingen verricht.
Vanaf dat moment moeten er nog ongeveer 150.000 herbeoordelingen
plaatsvinden.

Verder schrijft de minister in zijn brief
dat het UWV afspraken heeft gemaakt met cliënten- en
patiëntenorganisaties om de uitvoering van de herbeoordelingen
te verbeteren. Deze maatregelen zijn vooral gericht op een betere
communicatie tussen verzekeringsarts en cliënt en op
duidelijkere informatie voor cliënten.

bron:SZW