Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) versoepelt per 1 januari 2006 de maatregelen die genomen zijn om insleep van vogelgriep te voorkomen. Na een risicobeoordeling is besloten om de afschermplicht van pluimvee te laten vervallen.

Tevens is bepaald dat commercieel pluimvee slechts onder een afdak of binnen mag eten en drinken. Dit zal tot nauwelijks extra lasten leiden, omdat pluimvee nu al binnen wordt gevoerd. Commercieel pluimvee mag ook geen water dat afkomstig is van oppervlaktewater drinken. Hobbypluimveehouders wordt geadviseerd hetzelfde te doen als de commerciële pluimveehouders.
De afschermplicht kan worden afgeschaft omdat de piek van de vogeltrek achter de rug is en omdat er bij de monitoring van wilde vogels in de Europese Unie (EU) geen besmettingen zijn gevonden. Het insleeprisico van vogelgriep wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Indien noodzakelijk zullen nieuwe maatregelen worden aangekondigd.
Enkele andere maatregelen uit de Tijdelijke regeling ter wering van Aviaire Influenza II blijven van kracht. Dit betreft het importverbod van siervogels en het verzamel- oftentoonstellingsverbod voor vogels en pluimvee. Ook blijven de extra reinigings- en ontsmettingsmaatregelen van pluimveetransporten uit besmette EU-lidstaten en derde landen gelden. Deze maatregelen hangen samen met de risico's die voortvloeien uit contacten met vogels en pluimvee uit besmette landen.
Lidstaten van de Europese Unie mogen zelf bepalen of zij maatregelen ter voorkoming van insleep van vogelgriep voortzetten. Achtergrond hiervan is dat er binnen de EU grote verschillen in omstandigheden ten aanzien van de vogeltrek kunnen bestaan, die tot een andere risicobeoordeling kunnen leiden. In november kondigde LNV al aan dat het in beginsel de afschermplicht wilde laten vallen per 1 januari 2006. Vandaag is besloten dat op 1 januari de afschermplicht daadwerkelijk vervalt.
bron:LNV