DEN HAAG, 21 december 2004 - De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd
met de Wet uitbreiding rechtsgevolgen Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).
De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) heeft verheugd
gereageerd op de uitkomst van de stemming.
Vanaf 1 januari 2005 hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers volstrekte
duidelijkheid vooraf over de consequenties van hun arbeidsrelaties als
er wordt gewerkt met een zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).
Door de nieuwe wet wordt de positie van zelfstandige ondernemers
aanzienlijk verbeterd.  
 
PZO heeft lang gestreden voor een duidelijke regeling voor
zelfstandigen en hun opdrachtgevers. PZO ziet haar inzet met het
inwerkingtreden van de wet per 1 januari a.s. beloond.   
 
De nieuwe wet voorkomt dat ondernemers die als ondernemers met elkaar
zaken willen doen achteraf geconfronteerd worden met naheffingen van
het UWV en de Belastingdienst. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten
wel aan een aantal voorwaarden voldoen om van de mogelijkheden van de
nieuwe wet gebruik te kunnen maken. Eà©n van de voorwaarden is dat de
opdrachtnemer over een geldige VAR moet beschikken. PZO heeft via haar
website (www.pzo.nl) een helpdesk ingericht voor vragen over de nieuwe
wet. Opdrachtnemers en opdrachtgevers kunnen via de helpdesk informatie
krijgen over wat de nieuwe wet concreet voor hen betekent.  
 
PZO is de onafhankelijke koepelorganisatie van zelfstandige ondernemers
zonder personeel (zzp'ers). Via branche- en beroepsorganisaties zijn
bij PZO ruim 10.000 zzp'ers aangesloten. Het gaat daarbij onder andere
om interim-managers, organisatie-adviseurs, filmmakers, thuiszorgers,
interimmachinisten, ict-specialisten, arbeidsdeskundigen, eigen rijders
en klusbedrijven.  

Bron: PZO

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular