Rijswijk, 2 februari 2010 Het is de hoogste tijd dat de media meer vrouwen in beeld brengen. Dat is de stelling van Marie Josà© de Vreede en Jolanda van Henningen, oprichtsters van de op 7 januari 2010 gestarte onderneming Vrouw in Beeld. Met deze organisatie leveren zij een bijdrage aan een meer expliciete aanwezigheid van vrouwen in de media.

Een gelijke verdeling van de aandacht voor mannen en vrouwen in de media
De missie van Vrouw in Beeld: Meer vrouwen met een specifieke expertise op de juiste wijze in het nieuws brengen. En een gelijke verdeling van de aandacht voor mannen en vrouwen in de media. Marie Josà© en Jolanda zijn beiden onderneemster en willen zelf een positieve bijdrage leveren naar een ontwikkeling van meer vrouwen in de media. Op dit moment is het evenwicht ver te zoeken; het maakt bijvoorbeeld niet uit naar welk tv-programma je kijkt, een evenwichtige verhouding is er gewoonweg niet.

Onderzoeksrapport Vrouwen in de Media
In november 2009 is het onderzoeksrapport à¢â‚¬Å“Vrouwen in de Mediaà¢â‚¬ van Janneke Boer gepubliceerd. Ook daarin komt duidelijk naar voren, dat er meer mannen in de media verschijnen dan vrouwen. In dit rapport wordt dieper ingegaan op deze probleemstelling. Er wordt getracht de vraag te beantwoorden, waarom slechts à©à©n op de vijf mensen die aan het woord is in de media een vrouw blijkt te zijn. In deel 2 van het rapport, samengesteld door Jolanda van Henningen, presenteren zich 27 vrouwen, onder wie een aantal prominenten. Mede geïnspireerd door het onderzoeksrapport zijn de oprichtsters van Vrouw in Beeld overgegaan tot actie.

Specialisatie Vrouw in Beeld
Vrouw in Beeld is een organisatie die zich richt op het geven van mediatrainingen aan vrouwen met een bijzondere expertise. Het gaat hierbij om vrouwen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, de theaterwereld of die een vooraanstaande maatschappelijke positie bekleden, bijvoorbeeld politici. Door vrouwen te trainen in het actief benaderen van de media, het omgaan met de pers en het zich positief profileren hoopt Vrouw in Beeld op korte termijn meer vrouwen aansprekend in de media te zien.

Meer informatie: www.vrouwinbeeld.nl

-----------------------------------------------------------
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Het onderzoeksrapport Vrouwen in de Media is te vinden op de website www.vrouwenindemedia.nl.

Voor meer informatie over de onderneming Vrouw in Beeld of andere zaken in het persbericht kunt u contact opnemen met:

Vrouw in Beeld
Jolanda van Henningen
Mobiel 06 36 123 589

l [email protected] l bezoekersadres: Fleminglaan 12 l 2289 CP Rijswijk l

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular