Jonge ondernemer helpt mensen met betalingsproblemen

Voor het eerst is er nu in Nederland een professioneel bureau, dat consumenten in financiële problemen kan helpen. De huidige recessie dwingt consumenten soms tot het uitstellen van hun betalingsverplichtingen en dat maakt hen in een aantal gevallen kwetsbaar voor incassobureaus. Veelal geheel buiten hun schuld komen ze daardoor in situaties, die soms ronduit kwetsend en denigrerend zijn.

Intimidatie van consumenten door incassobureaus

Dreigende, in juridische termen opgestelde brieven, mails en telefoontjes zorgen er voor dat de consument geïntimideerd wordt en zich gedwongen voelt tot het doen van extra betalingen of onkosten, die niet realistisch zijn.

Geen wettelijke status incassobureaus

Incassobureaus hebben gà©à©n wettelijke status. Zij mogen geen dwangmiddelen gebruiken, zoals het beslag leggen op auto, loon, inboedel of huis. Zij mogen alleen per brief of telefonisch steeds dringender vragen te betalen. Helpt dat niet dan moeten zij een deurwaarder inschakelen.

Helaas maken incassobureaus vaak misbruik van de kwetsbaarheid en onwetendheid van hun doelgroep, die onvoldoende in staat is zich te verweren en zo op onnodig hoge kosten wordt gejaagd. De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) kent een kwaliteitskeurmerk, dat een correcte werkwijze zou moeten garanderen, maar de meeste incassobureaus zijn niet aangesloten en beïnvloeden met hun gedrag het algemene beeld.

Incasso Wat Nu biedt hulp

De oprichter van het bedrijf, Barbaros Akbas(24), besloot hier iets aan te doen en de noodkreet van menig consument werd de naam van zijn bedrijf.

Zijn doel is om consumenten te helpen met dit probleem en zo laagdrempelig mogelijk adviezen en ondersteuning te bieden.

Op www.incassowatnu.nl kan men al voor een minimaal bedrag van à¢à¢â‚¬Å¡¬ 7,50 een advies op maat krijgen. Stap voor stap wordt samen met de consument naar een oplossing gezocht, waarbij respect en begrip tussen schuldeiser en consument centraal staan. Onnodige kosten worden vermeden en procedures tot een minimum beperkt.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular