Dertig jaar na de introductie van
bloedglucosemeters kan eindelijk iedereen met diabetes de voor deze
meters benodigde teststrips vergoed krijgen. Dat kan via de
collectieve contracten die de Diabetesvereniging Nederland (DVN)
heeft afgesloten met vijf verschillende zorgverzekeraars. Op
dinsdag 14 november, Wereld Diabetes Dag, begint de vereniging een
grote campagne rond haar collectieve zorgverzekeringen én
rond de hulp die zij biedt bij het kiezen van een
zorgverzekering.

Tot nu toe was er geen vergoeding voor
zelfcontrolematerialen voor mensen met diabetes type 2 die geen
insuline gebruiken of die niet binnen afzienbare tijd moeten
overstappen van tabletten op insuline. Het aantal mensen met
diabetes type 2 is inmiddels gegroeid tot niet minder dan 650.000.
Per jaar komen er daar zeker 65.000 bij. Al die mensen moeten goede
diabeteszorg krijgen om ernstige complicaties aan ogen, voeten,
gewrichten, nieren, hart en bloedvaten en het zenuwstelsel zoveel
mogelijk te voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat je zelf je
bloedglucosewaarde kunt controleren. Reden voor de DVN om al jaren
te pleiten voor het invoeren van deze laatste ontbrekende
vergoeding. Dankzij volhardend overleg met zorgverzekeraars is dat
nu gelukt.

De collectieve contracten zijn afgesloten
met Agis, Diavitaal, CZ, Univé en Zorg en Zekerheid. Deze
contracten bieden uiteraard meer dan een vergoeding voor
zelfcontrolematerialen. Zo zijn er kortingen op de basis- en
aanvullende verzekeringen. De DVN sluit alleen collectieve
contracten af met zorgverzekeraars die een goed inkoopbeleid hebben
ten aanzien van de diabeteszorg.

De Diabetesvereniging biedt onafhankelijke
en betrouwbare informatie over diabetes en dus ook over
zorgverzekeringen en diabetes. De polissen van de zorgverzekeraars
worden vergeleken én beoordeeld op voor diabetes belangrijke
onderdelen. Dat doet de vereniging in een extra uitgave van haar
blad Diabc en via de website zorgverzekering.dvn.nl. Bovendien kan
er vanaf 24 november tot eind januari worden gebeld en gemaild naar
de DVN Zorglijn (033) 463 05 66, [email protected] Bellen kan op
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. De ervaring van
vorig jaar heeft geleerd dat de Zorglijn roodgloeiend zal
staan.

De vereniging start op Wereld Diabetes Dag
(14 november) een grootscheepse campagne ter promotie van haar
keuzeondersteuning voor zorgverzekeringen. De campagne bestaat
onder meer uit radiospots op Radio 1 tot en met 4 en lokale radio,
advertenties in dagbladen, tijdschriften en huis-aan-huiskranten,
posters, folders en wuppies. Er is juist gekozen voor een start op
Wereld Diabetes Dag, omdat tijdens die dag wereldwijd aandacht
wordt gevraagd voor goede diabeteszorg.

bron:DVN