De Eindhovense winkeliersverenigingen Vaartbroek, Woenselse
Markt-Kruisstraat en Kerkstraat-Catharinastraat, politie, justitie en
de Gemeente Eindhoven hebben een prijs van à¢?¬ 75.000 gekregen voor de
bestrijding van winkeldiefstallen in deze winkelgebieden.
Wethouder Mittendorff ontving de geldprijs uit handen van staatssecretaris van Economische Zaken Karien van Gennip.

Eindhoven krijgt de prijs voor een nieuwe aanpak om de
winkelcriminaliteit door ´veelplegers' terug te dringen. Kern in deze
aanpak is de uitwisseling van gegevens door bovengenoemde partijen via
een speciaal computersysteem.

De basis van dit zogenaamde ´local data sharing'systeem bestaat uit
gegevens over (de handel en wandel van) veelplegers. Daarmee worden de
veelplegers (meer) uit de anonimiteit gehaald. Daardoor kunnen
winkeliers aan de ene kant maatregelen treffen en hulpverlenende
instanties aan de andere kant initiatieven opzetten om te voorkomen dat
veelplegers opnieuw in de fout gaan.

Het systeem moet onder meer de volgende zaken mogelijk maken: het
toevoegen en opvragen van gegevens over veelplegers, meldingen,
incidenten, waarschuwingen, beeldmateriaal en overige relevante
informatie. Ook het doen van elektronische aangifte en het afhandelen
van aangiftes, het doorgeven van meldingen aan de politie (alarm) en
collega-ondernemers (burenbelsysteem) en de koppeling van het systeem
aan de centrale meldkamer. Uitgangspunt is dat in principe elke
ondernemer die beschikt over een PC met internetaansluiting,
aangesloten kan worden op het systeem.

De voorwaarde die het Ministerie van Economische Zaken bij het
overhandigen van de geldprijs stelde aan de gegevensuitwisseling is dat
deze constructie ook door de juridische beugel kan. In Engeland wordt
al langer gewerkt met deze vorm van gegevensuitwisseling om
winkeldiefstallen terug te dringen. Dit heeft geleid tot een afname van
60 procent.

In de Engelse privacywetgeving is een uitzonderingsbepaling opgenomen
die het uitwisselen van informatie over criminelen toelaat als het gaat
om het bestrijden van criminaliteit en het bevorderen van de
veiligheid. In Nederland onderzoekt het College Bescherming
Persoonsgegevens op dit moment wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
Overigens is het al toegestaan dat private partijen zoals winkeliers
-binnen de grenzen van de Wet Persoonsbescherming - inzage kunnen
krijgen in de persoonsgegevens van criminelen.

Bron: Gemeente Eindhoven