Het Nederlandse bataljon dat sinds 1 april jl. is toegevoegd aan de strategische reserve van de NAVO, houdt van 25 tot 29 april een eindoefening. Deze oefening is de afsluiting van een uitgebreide opwerkperiode ter voorbereiding op de mogelijke taak van de strategische reserve van de NAVO.

Op 22 december 2004 heeft de Ministerraad ingestemd met een Nederlandse bijdrage aan de 'Strategic Response Force' van de NAVO (SRF). De bijdrage bestaat uit een mariniersbataljon en geldt voor de duur van een jaar. De SRF kan indien nodig op korte termijn de militaire capaciteiten van lopende operaties van de NAVO versterken. Het bataljon is beschikbaar voor de NAVO operaties in Afghanistan en op de Balkan. Ook kan het ingezet worden voor de EU-operatie 'Althea' in Bosnië. De totale sterkte van het bataljon zal ongeveer 750 militairen zijn.  
 
bron:Ministerie Defentie