Op 11 december wordt de eindsprint ingezet
van de ‘Euro’s voor guldens’ campagne. Vanaf die
dag worden drie weken lang radiospotjes uitgezonden om mensen op de
inleverpakketten en de laatste inleverdatum van 30 december te
wijzen. Ook wordt er weer geadverteerd in huis-aan-huis kranten. De
posters in de postkantoren worden vervangen met een afbeelding van
een kerstboom.

Tot nu toe hebben ruim 110.000 mensen hun
oude guldenmunten bij het postkantoor ingeleverd. De Nederlandsche
Bank heeft aan iets meer dan 44.000 mensen een totaal bedrag
overgemaakt van ongeveer 4,4 miljoen gulden ofwel 2 miljoen euro,
gemiddeld 100 gulden per klant.

Verwerkingstijd

De tijd tussen inleveren en uitbetalen
bedraagt vier tot vijf weken. Omdat nogal wat mensen munten
inleveren die niet verwerkt kunnen worden, zoals centen, zilveren
guldens en rijksdaalders en buitenlandse en euromunten in de
muntzakken, duurt het verwerkingsproces langer dan voorzien (circa
drie tot vier weken). Ook komen naam en rekeningnummer niet altijd
overeen. Dit uitzoekwerk gaat ten koste van het uitbetalen aan
andere klanten. Tot slot zorgt de decemberdrukte ervoor dat het wat
langer kan duren voor het geld op de rekening staat. Uiteraard
wordt alles op alles gezet om de termijn van vergoeding zo kort
mogelijk te houden.

Verruimde openingstijden DNB

Vanaf 4 december tot en met 29 december
zijn de vier agentschappen van de Nederlandsche Bank voor het
inleveren van guldenmunten op werkdagen geopend van 9.00 tot 16.00
uur. De agentschappen zijn ook op zaterdag 30 december geopend van
9.00 tot 16.00 uur, uitsluitend voor het inleveren van
guldenmunten. De Nederlandsche Bank heeft agentschappen in
Amsterdam, Wassenaar, Eindhoven en Hoogeveen.

bron:MinFin