Ruim 80 procent van de scholen gebruikt een cito-eindtoets en 15 procent van de scholen doen een andere toets. Vijf procent van de leerlingen uit groep 8 doet niet mee aan een eindtoets terwijl de overige leerlingen van die school dat wel doen. Minister Van der
Hoeven wil dat alle leerlingen een eindtoets doen. Daarom komt er op termijn een verplichte eindtoets voor taal en rekenen voor alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs zodat de basiskwaliteit van alle scholen vergelijkbaar wordt.

Dit staat in een brief van minister Van der Hoeven die samen met de rapporten .Eindtoets Basisonderwijs 2006. van de Onderwijsinspectie en .Leeropbrengsten van scholen. van het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Begin dit jaar constateerde de Onderwijsinspectie al dat sommige basisscholen een aantal van hun leerlingen niet laten deelnemen aan de citotoets. Uit het vervolgonderzoek blijkt
dat vijf procent van de leerlingen uit groep 8 geen eindtoets doet. Deze leerlingen gaan naar verwachting naar het leerwegondersteundend onderwijs van het vmbo of het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen kan een speciale toets (zogenoemde niveautoets) een alternatief zijn.

Minister Van der Hoeven wil dat het Cito nog dit jaar extra voorlichting gaat geven over de eindtoets. Ook zullen de scholen gewezen worden op het bestaan van de niveautoets voor zwakke leerlingen. Op deze wijze kunnen alle leerlingen nu al deelnemen aan een toets. Vanaf 2007 moeten de scholen ook de scores meenemen van de leerlingen die waarschijnlijk naar het leerwegondersteunend onderwijs gaan. Hierdoor krijgen de Onderwijsinspectie en ouders direct een goed beeld van de resultaten van de school. Op z.n vroegst kan in februari 2008 de eerste verplichte eindtoets voor taal en rekenen voor leerlingen uit groep 8 worden afgenomen. Dit kan een Cito-toets zijn, maar ook een andere toets.

bron:OCW