Aan de handel en de import van zaden van lucerne (Medicago sativa),
zonnebloem (Helianthus annuus), to-maat (Lycopersicon lycopersicum) en
boon (Phaseolus vulgaris) zijn in de fyto-richtlijn eisen gesteld om de
in-troductie en verspreiding van schadelijke organismen te voorkomen.
Bij handel binnen de EU werd het voldoen aan deze eisen tot nu toe niet
tot uiting gebracht in een Plantenpaspoort bij genoemde zaden. Vanaf 1
januari 2005 wordt een aantal wijzigingen in de fyto-richtlijn van
kracht. Eà©n daarvan is dat het voldoen aan de eisen van de
fyto-richtlijn voor deze zaden wà¨l in een Plantenpaspoort tot uiting
moet worden gebracht.

In de praktijk gaat dit het volgende betekenen:
zaad van lucerne (Medicago sativa) en gecertificeerd zaad van tomaat
(Lycopersicon lycopersicum (L.) Kar-sten ex Farw.),
zonnebloem(Helianthus annuus L.) en boon (Phaseolus L.) wordt
Plantenpaspoortplichtig vanaf 15 mei 2005.;
van mei 2005 tot 1 september 2005 kan het certificeringlabel van
gecertificeerd zaad als Plantenpaspoort dienen, voorlopig zonder enige
toevoeging. Dit betekent dat gecertificeerd zaad met een
certificeringlabel voorlopig al meteen voldoet aan de
Plantenpaspoorteis); ten teken dat het zaad voldoet aan de eisen van de
fyto-richtlijn moet op het certificeringlabel van ge-noemde vier
soorten na 1 september 2005 de vermelding 'EG Plantenpaspoort' staan om
als Plantenpas-poort te kunnen dienen;
vanaf 1 september 2005 wordt ook het niet gecertificeerde zaad van
zonnebloem, tomaat en Phaseolus Plantenpaspoortplichtig. Voor
standaardzaad voldoet het label niet.Daarbij moet dus een apart
Plantenpas-poort worden gevoegd.
De eisen gelden niet voor zaad voor de niet-commerciële gebruiker. Dit
zaad (kleinverpakking zoals in tuincen-tra) hoeft geen Plantenpaspoort
te hebben.
De betreffende keuringsdiensten zullen worden geïnstrueerd om toezicht
te houden op de afgifte van Planten-paspoorten en het voldoen aan de
eisen van de fyto-richtlijn.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit