Het college van burgemeester en wethouders van Elburg stelt voor 2006 een bedrag van 8800,- beschikbaar voor het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT). Het gaat om een bijdrage van 0,40 per inwoner. In de volgende jaren is het de bedoeling de bijdrage aan het VBT te financieren door een efficiëntere bedrijfsvoering van de VVV Elburg, die onder andere mogelijk is door meer samenwerking met het gemeentemuseum.

Het VBT gaat zich bezighouden met de marketing, het ontwikkelen van nieuwe recreatieve producten en het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals internet. Met een apart bureau voor de hele Veluwe inclusief de randgebieden kan de Veluwe beter worden verkocht en kan de positie van de Veluwe op de ranglijst van binnenlandse vakanties worden versterkt.

De marketingstrategie blijft gebaseerd op de slogan De Veluwe ieder jaargetijde anders. Bos en natuur zijn de kernkwaliteiten van de Veluwe, maar het VBT heeft ook nadrukkelijk tot taak de randmeren te betrekken in het Veluwe-concept. Het VBT is tot stand gekomen op initiatief van de provincie Gelderland op basis van de nota "Mooi dichtbij'.

bron: Gemeente Elburg

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular