Voormalig Tweede Kamerlid Ella Kalsbeek
gaat de commissie lesbisch ouderschap leiden. Deze onderzoekt op
welke manier de vrouwelijke partner van de moeder van het kind dat
binnen de relatie wordt geboren, ouder kan worden. Dat schrijft
minister Hirsch Ballin (Justitie) in een brief aan de Tweede
Kamer.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit deskundigen op
het gebied van personen -en familierecht, internationaal
privaatrecht en de ontwikkeling van kinderen. Minister Hirsch
Ballin heeft hierover overleg gehad met COC Nederland.

Kalsbeek is momenteel voorzitter van de
Raad van Bestuur van Altra, een instelling voor jeugdzorg en
speciaal onderwijs in Amsterdam. Eerder was zij staatssecretaris
van Justitie en lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Opdracht

De commissie onderzoekt hoe de vrouwelijke
partner van de moeder van het kind dat binnen de relatie van deze
vrouw en de moeder wordt geboren, op eenvoudige manier ouder kan
worden.

De minister wil dat hiervoor een
juridische regeling komt, die rekening houdt met onder andere de
bescherming van de biologische vader (verwekker en anonieme donor)
en de erkenning in het buitenland.

De commissie is gevraagd hierover in
oktober 2007 advies uit te brengen.

Interlandelijke adoptie

De commissie buigt zich ook over
interlandelijke adoptie. Het kabinet wil weten op welke manier een
'evenwichtige invulling' kan worden gegeven aan de belangen van
adoptiekinderen en de wensen van adoptiefouders om een gezin te
vormen, en de taak en de rol van de overheid daarbij.

Dit advies komt in het voorjaar van
2008.

Bron:RVD