PvdA minister Ella Vogelaar van Wonen,
Wijken en Integratie heeft besloten de selectie van 40 wijken niet
verder uit te breiden. Eerder had de minister de mogelijkheid
opengelaten dat er nog wijken aan toegevoegd konden worden indien
de situatie in de gemeente daartoe aanleiding zou geven. Dit
schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De afgelopen weken heeft minister Vogelaar
van zestien gemeenten een verzoek voor toevoeging aan de selectie
ontvangen. Deze nieuw aangeleverde wijken blijken wat betreft
cumulatie, intensiteit en omvang van een andere orde dan de
problematiek in de 40 wijken. Deze wijken scoren beter op de meest
relevante indicatoren, ook wanneer op een lager buurtniveau (lager
dan 4-pc) wordt ingezoomd, verandert dit beeld niet. Dit betekent
dat de huidige lijst van 40 wijken ongewijzigd blijft. Wel is
besloten dat in Enschede de wijk Mekkelholt/Deppenbroek wordt
vervangen door de wijk Velve Lindenhof.

De focus op de 40 wijken wil niet zeggen,
dat de problematiek buiten deze wijken geen aandacht meer verdient.
Weliswaar is de problematiek minder zwaar dan die in de 40 wijken,
in sommige gemeenten kan de problematiek niet worden genegeerd,
schrijft Vogelaar in haar brief. Zij heeft het voornemen om een
deel van de expertise en de middelen te reserveren voor de aanpak
van de problematiek buiten de 40 aangewezen wijken. Voorwaarde
hierbij is dat het moet gaan om wijken met een opeenstapeling van
verschillende problemen en met een substantieel schaalniveau. Voor
de begrotingsbehandeling komt minister Vogelaar hierover tot een
oordeel.

bron:VROM