Het aantal vrouwen in hogere
managementfuncties bij bedrijven tot 1000 medewerkers is de
afgelopen jaren toegenomen. Dat is voornamelijk de verdienste van
de vrouwen zelf en in mindere mate het resultaat van door bedrijven
en overheid genomen maatregelen. Dat concludeert Ernst & Young
op basis van een onderzoek in samenwerking met Interview-NSS onder
600 werknemers in Nederlandse midden- en grootbedrijven. Er valt
volgens Ernst & Young nog genoeg winst te behalen bij het
emanciperen van de bedrijfstop.

De afgelopen jaren is het aantal vrouwen
in leidinggevende functies per saldo toegenomen. De ondervraagden
verklaren die stijging niet primair door voorkeursbeleid (slechts 6
procent), maar simpelweg doordat een vrouw de beste kandidaat voor
een nieuwe positie was (52 procent). “Dat biedt
perspectief”, zegt Michèle Hagers, partner bij Ernst
& Young en binnen deze firma initiatiefnemer van het
Women’s Leadership-programma. “In bijna ieder bedrijf
zijn inmiddels voorbeelden van succesvolle vrouwen aan de
top.”

De overheid heeft volgens de ondervraagden
slechts een bescheiden rol. Slechts 5 procent ziet een prominente
rol voor ‘Den Haag’ weggelegd bij de emancipatie van de
bedrijfstop. Voor het slagen van vrouwen op topposities houden de
ondervraagden vooral de werkgever en de vrouwen zelf
verantwoordelijk. Ongeveer de helft van de mannen en ouderen vindt
zelfs dat deze verantwoordelijkheid geheel bij de vrouwen zelf
ligt.

Slechts 13% van de ondervraagden geeft aan
op de hoogte te zijn van maatregelen die het bedrijf neemt om
vrouwen door te laten stromen naar leidinggevende functies. Bijna
de helft (45 procent) zegt niet op de hoogte te zijn. De
maatregelen houden in veel gevallen in dat bedrijven hun secundaire
arbeidsvoorwaarden verbeteren, maar dit blijkt voor vrouwen niet de
reden te zijn om bij een bedrijf te blijven. “Interne
communicatie blijkt cruciaal”, zegt Michèle Hagers.
“Het hebben van een diversiteitprogramma is belangrijk en
moet intern gepromoot worden. En met het aanpassen van de
arbeidsvoorwaarden is een bedrijf er niet. Wij zijn zelf erg
tevreden over hoe ons eigen bewustwordings- en
carrièreontwikkelingsprogramma voor vrouwen verloopt. Het
programma is gericht op het behouden van vrouwelijke toppers en het
vergroten van vrouwelijk leiderschap aan de top. Dit programma
bevat o.a. bewustwordingstrainingen, een leiderschapsleergang en
diverse kennis- en netwerkbijeenkomsten. Zo’n programma richt
zich niet alleen op talentvolle vrouwen maar ook op (mannelijke)
collega’s.”

Over de Bedrijfsbarometer

De Bedrijfsbarometer is de vinger aan de
pols van het Nederlandse bedrijfsleven. De Bedrijfsbarometer geeft
inzicht in de conjuncturele trends vanuit ondernemersperspectief en
geeft de opinie weer over actuele onderwerpen die spelen in het
bedrijfsleven. Het onderzoek wordt sinds december 2005 gehouden
onder 600 medewerkers en leidinggevenden in bedrijven met 20 tot
1000 werknemers. Ernst & Young heeft dit onderzoek in 2006 drie
maal herhaald. Het onderzoek is uitgevoerd door het
marktonderzoekbureau.

bron:Ernst&Young

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular