Nederlanders hebben meer vertrouwen in de overheid dan in mannen als het gaat om de voortgang van het emancipatieproces. Met name vrouwen zijn overwegend pessimistisch over de rol die mannen daarin spelen: ze hopen wel dat mannen thuis vaker de handen uit de mouwen zullen steken, maar verwachten meestal niet dat dat er van zal komen.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE), dat vandaag wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Den Haag rondom de adviezen die zij het kabinet heeft gegeven over het emancipatiebeleid.

Ruim tachtig procent van de vrouwen vindt dat huishoudelijke- en zorgtaken gelijk zouden moeten worden verdeeld over de seksen. Twee derde van de vrouwen denkt echter dat er niets zal veranderen of dat er zelfs een verslechtering optreedt. Mannen zijn wat minder pessimistisch over zichzelf: gemiddeld is ruim driekwart voor een gelijkere verdeling, terwijl zo'n 44 procent verwacht dat dit werkelijkheid wordt.

De helft van de bevolking denkt dat het aantal voltijds werkende ouders is toegenomen, maar ruim zestig procent vindt dat geen goede ontwikkeling. Daarin zijn vrouwen (66 procent) terughoudender dan mannen (57 procent). De helft verwacht ook dat mannen vaker parttime werken in 2020; dat wordt vooral door vrouwen toegejuicht (vrouwen: 73 procent, mannen: 64 procent).

Gelijke kansen tussen mannen en vrouwen vindt driekwart van de bevolking een belangrijke kwestie. Daarbij heeft men de hoop vooral gevestigd op de overheid: 80 procent van de vrouwen en 70 procent van de mannen vindt dat die hierin een belangrijke taak heeft en verwacht ook dat de overheid die oppakt.
Nederlanders zijn ook optimistisch als het gaat om overheidsbeleid dat ervoor moet zorgen dat arbeid en zorg makkelijker te combineren zijn. Driekwart wil verdere uitbreiding van kinderopvang en verlofmogelijkheden; men verwacht ook in grote meerderheid dat de overheid daarvoor zorgt. Al geldt dat optimisme meer voor kinderopvang (75 procent) dan voor betaald ouderschapsverlof (50 procent).

Om werk en privé beter te kunnen combineren verlangen Nederlanders van de overheid
faciliteiten en van hun werkgevers meer flexibiliteit. 40 procent van de Nederlanders verwacht in 2020 meer te moeten werken en minder vrije tijd te hebben. 85 procent van de burgers wil meer mogelijkheden tot thuiswerken en ruimere zeggenschap over werktijden. Maar tussen hoop en verwachting zit ook hier een discrepantie: 78 procent verwacht meer thuis te kunnen gaan werken in de toekomst en zo'n 60 procent verwacht ook feitelijk meer zeggenschap te krijgen over de werktijden.

bron:VCE