Beleggen in Emerging Markets: Centurion Vastgoed keert eerste obligatiehouders na jaar al uit.

ARNHEM, 2 april 2010 Centurion Vastgoed, een bedrijf dat is ontstaan in november 2008 en in maart 2009 startte met het uitgeven van haar eerste obligatielening met een looptijd van 3 jaar, is in maart 2010 gestart met het uitbetalen van haar eerste obligatiehouders.

Dat Centurion haar eerste obligatiehouders na à©à©n jaar al uitbetaald is opmerkelijk te noemen. Met haar klanten heeft zij namelijk een looptijd van drie jaar afgesproken. Toen zij in maart 2009 startte met het uitgeven van een obligatielening met een totale grootte van 1,75 miljoen euro, verwachtte zij ongeveer à©à©n jaar nodig te hebben voordat het hele project voltekend zou zijn.

Centurion koos ervoor haar obligatiehouders hun geld in te laten leggen bij een Nederlandse notaris, Hoge Van Gerven Notarissen te Nijmegen. Daarnaast wilde zij haar obligatiehouders extra inzicht bieden in haar investeringspatroon en liet zij haar belegging viermaal per jaar controleren door een Nederlandse registeraccountant, VWG Nijhof te Arnhem. Centurion koos hiervoor om als jong bedrijf het vertrouwen te winnen van ervaren beleggers. En met succes, zo blijkt. Centurion had slechts 10 maanden nodig om haar obligatielening uit te verkopen.

Het geld dat Centurion binnenharkte met deze obligatielening, gebruikte zij voor 83% om bouwgrond aan te kopen in de Golf van Nicoya, Costa Rica. Zij kocht hier een project van 19 hectare, waarop een bouwbestemming aanwezig is. De overige 17% van het opgehaalde vermogen werd gebruikt voor alle kosten die bij zouden dragen aan een waardeontwikkeling in het project. Zo werd het project herverkaveld naar 100 kleine bouwkavels, welke op dit moment worden voorzien van infrastructuur.

Via de vennootschap Centurion Makelaardij worden sinds januari 2010 de herverkavelde kavels verkocht. Kopers van deze kavels krijgen een korting op de uiteindelijke verkoopprijs, waardoor het zeer interessant is deze kavels nu al te kopen, ondanks het feit dat de infrastructuur nog niet volledig is aangelegd. Vanuit de eerste opbrengsten heeft Centurion Vastgoed haar eerste obligatiehouders reeds uitgekeerd. Deze obligatiehouders hebben naast hun vaste rente van 8,4% per jaar tevens een bonusrente uitgekeerd gekregen van 3%. Het totale rendement in à©à©n jaar was dus 11,4%.

Centurion geeft aan dat zij zelf ook is verrast door de snelle ontwikkelingen in het project. Zij was er zelf vanuit gegaan dat zij haar eerste obligatiehouders pas na twee jaar zou gaan terugbetalen. Toen zij in 2008 startte met het bedrijf, had zij onmogelijk kunnen voorspellen dat het haar zo voor de wind zou gaan. De markt was onstuimiger dan ooit en het einde van de crisis was toen nog lang niet in zicht. Desgevraagd geeft Centurion aan dat zij juist toen haar slag wilde slaan, door te profiteren van de kansen die de markt haar bood. Het lijkt erop dat Centurion hierin een vooruitziende visie had.