Steeds meer mensen emigreren. In de eerste
negen maanden van 2006 zijn bijna 100 duizend mensen
geëmigreerd. Voor het derde jaar op rij is de emigratie fors
groter dan de immigratie. In die drie jaar is het bevolkingsverlies
door migratie opgelopen tot 75 duizend, de omvang van een
middelgrote stad. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Emigratie naar recordhoogte

Het aantal emigranten is opnieuw
toegenomen, tot bijna 100 duizend in de eerste negen maanden van
2006. Dit zijn er bijna 12 duizend meer dan in de eerste negen
maanden van 2005. Bijna de helft van de emigratie bestaat uit in
Nederland geboren personen. Als deze ontwikkeling doorzet, zal in
2006 een recordaantal van ruim 130 duizend mensen emigreren.

Nederland vertrekland

Voor het derde jaar op rij is de emigratie
fors hoger dan de immigratie. In 2003 hielden het aantal
immigranten en emigranten elkaar nog in evenwicht. In de jaren
2004-2006 zijn per saldo ongeveer 75 duizend inwoners vertrokken
uit Nederland. Dit is vergelijkbaar met gemeenten als Schiedam en
Spijkenisse. In de drie jaren ervoor vestigden zich per saldo nog
75 duizend inwoners.

Immigratie loopt verder op

Ook het aantal immigranten neemt verder
toe. In de eerste negen maanden van 2006 hebben zich 76 duizend
immigranten in Nederland gevestigd, een toename van 6 duizend ten
opzichte van een jaar eerder. De toename doet zich vooral voor bij
immigranten uit Polen, Duitsland en de Verenigde Staten. Ook keren
steeds meer ooit geëmigreerde Nederlanders terug naar hun
geboorteland.

Rem op bevolkingsgroei

Door de oplopende emigratie is het aantal
inwoners in de afgelopen negen maanden met slechts 13 duizend
toegenomen. Dit zijn er 9 duizend minder dan in dezelfde periode
vorig jaar. Naar verwachting zal de bevolkingsgroei in 2006
ongeveer 20 duizend bedragen. Sinds het begin van de metingen in
1900 is de groei niet zo laag geweest.

In de jaren 2004-2006 zal het aantal
inwoners naar verwachting met nog geen 100 duizend toenemen. In de
jaren 2001-2003 was de groei nog ruim 270 duizend.

Dalende geboorte

Ook de dalende geboorte zet een rem op de
bevolkingsgroei. In de eerste negen maanden van 2006 zijn 139
duizend kinderen geboren, ruim 3 duizend minder dan in dezelfde
periode van 2005. Met deze ontwikkeling zullen dit jaar minder dan
185 duizend kinderen worden geboren. Dit is het laagste aantal in
twintig jaar tijd.

bron:CBS