(Persbericht) à‰minence: netwerk voor ondernemend ondersteunen

is van start gegaan.

à‰minence is een netwerk van adviseurs en ervaren managers die hun kennis en ervaring graag willen delen met ondernemers en directies en besturen van instellingen.
Deelnemers aan dit netwerk hebben een langjarige ervaring als ondernemer en weten als geen ander dat ondernemen een zaak is ´van vallen en opstaan‘˜.

Ondernemend ondersteunen is het uitgangspunt. Aan à‰minence deelnemende adviseurs zijn bij uitstek de personen om te ´sparren‘˜ maar ook om de handen uit de mouwen te steken als dat gewenst is.

à‰minence adviseurs zijn zelfstandig. Geen dure overhead dus. Geen bureaucratie. Praktische en slagvaardige ondersteuning is wat u kunt verwachten.

à‰minence werkt zonder winstoogmerk en is gevestigd te Amersfoort.

Noot voor de redactie:

Meer informatie:
Michiel van der Burgh
Mobiel: 06 81 473 842
[email protected]

Stichting à‰minence
Netwerk voor ondernemend ondersteunen
Telefoon 033 750 74 00
Fax 084 867 14 14
E-mail: [email protected]
Internet: www.eminence-advies.nl

Amersfoort, 25 oktober 2010