Bij de meeting van de Europese Werkgroep Machines, op 7/8-12-2009 in Brussel, heeft de EU Commissie opnieuw het verzoek besproken van de Europese Commissie voor Standaardisatie (CEN) om het vermoeden van overeenstemming voor de EN954-1 te verlengen.
Volgens informatie van vertegenwoordiging van de CEN was het merendeel van de lidstaten voor een verlenging en de verlenging wordt verleend. Echter, de Commissie moet nog wel de exacte tijdsduur van de verlenging definiëren. Hiervoor moet de betreffende aankonding in het officiële Publicatieblad van de EU (PB), te verwachten op 15 of 16 december 2009, worden afgewacht.

Pas zodra dit is gepubliceerd zal bekend zijn hoe lang het vermoeden van overeenstemming voor de EN954-1, parallel met de EN ISO 13849-1 en EN/IEC 62061, van toepassing zal zijn. à¢â‚¬Å“Als veiligheidsexperts in industriële automatisering kunnen wij fabrikanten en gebruikers om diverse redenen alleen maar adviseren de opvolgnormen EN ISO 13849-1 en EN/IEC 62061 zo snel mogelijk toe te passenà¢â‚¬, zegt John Mc Auliffe, Hoofd van de International Services Group en General Manager van Pilz Ierland.

Controleer zorgvuldig voor toepassing van EN 954-1
Allereerst is de mate waarin de EN 954-1 de huidige stand der techniek in industriële veiligheid kan vertegenwoordigen discutabel. Bovendien is het mogelijk dat gebruikers van machines toepassing van de nieuwe normen specifiëren in hun programma van eisen, om er zeker van te zijn dat ze qua aansprakelijkheid aan de veilige kant zitten, mocht er een ongeluk plaatsvinden. En: Veel B- en C-normen die genoemd worden in de huidige Machinerichtlijn refereren al naar de ISO 13849-1 en de EN/IEC 62061. Dit zijn bijvoorbeeld:
à¢â‚¬¢ EN 61496: Veiligheid van Machines Aanrakingsvrije electrische beveiligingsinrichtingen
à¢â‚¬¢ EN 60204-1: Veiligheid van Machines Electrische uitrusting van machines
à¢â‚¬¢ EN ISO 13850: Veiligheid van Machines Noodstop - Ontwerpprincipes
à¢â‚¬¢ EN 848: Veiligheid van houtbewerkingsmachines
à¢â‚¬¢ EN ISO 10218-1: Industriële robots Veiligheidseisen Deel 1: Robot.
Geleidelijk zullen meer C-normen navenant worden aangepast, waarna toepassing van de EN 954-1 voor deze normen geen vermoeden van overeenstemming meer levert. Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat de EN 954-1, ondanks dat deze wereldwijd wordt erkend, geen internationale standard is. Dit is een belangrijk aspect, met name voor internationaal opererende machinefabrikanten.

Ondersteuning bij de conversie naar de nieuwe normen
Pilz heeft zijn producten reeds volgens EN ISO 13849-1 en EN/IEC 62061 gecertificeerd en ook zijn dienstverlening, van het aanbod aan seminars tot CE-markerings-trajecten, navenant aangepast.

Daarnaast stellen wij met de PAScal Safety Calculator een gemakkelijke tool ter beschikking waarmee de Performance Level (PL) resp. Safety Integrity Level (SIL) berekend kunnen worden die bereikt kunnen worden met veiligheidsfuncties, gebaseerd op de gebruikte componenten.
Daarmee ondersteunt Pilz de constructeurs die reeds overgestapt zijn op de EN ISO 13849-1 en de EN/IEC 62061. Tegelijkertijd zal de onderneming doorgaan met het leveren van producten, diensten en technische ondersteuning voor die constructeurs die voorlopig nog de EN 954-1 blijven toepassen.

Heeft u vragen met betrekking tot bovenstaande, dan kunt u Pilz bellen op telefoonnummer 0347-320477 of e-mailen via [email protected]