Woensdag werd bekend dat de ID-NL Jaarprijs in de categorie 'Energie
& Milieu' - de Innovatieprijs voor de beste Energie &
Milieu-uitvinding

- naar de membraantechnolgie voor Blue Energy van KEMA ging. In de categorie 'Publieksprijs' kwam KEMA op de derde plaats.

De ID-NL Jaarprijs is een jaarlijks terugkerend evenement op het gebied
van innovatie en uitvindingen. De eerste prijs ging naar de Lexguard,
een systeem om te voorkomen dat kinderen door een afslaande vrachtwagen
worden overreden.

Blue Energy is een vorm van duurzame energieopwekking die gebaseerd is
op het verschil in zoutconcentratie van (zout) zeewater en (zoet)
rivierwater. Door op het grensvlak een generator met kunststof
membranen (een soort filters) te bouwen, kan energie worden gewonnen.

De techniek die hiervoor wordt gebruikt, heet omgekeerde
elektrodialyse. Het water aan de ene kant van de filter is positief
geladen, dat aan de andere kant negatief. Door stapeling van deze
membranen kan voldoende spanning worden verkregen en werkt het systeem
als een accu. Er is geen andere energiebron nodig dan zoet en zout
water; bovendien is deze energiewinningsmethode niet afhankelijk van
weersomstandigheden. KEMA heeft deze methode in samenwerking met
VolkerWessels en Velsen Flexoplast verder ontwikkeld.

KEMA (1927) is een internationale onderneming, gespecialiseerd in
technische consultancy enerzijds en testen, keuren en certificeren
anderzijds. Innovatieve techniek is vaak een vertrekpunt voor KEMA. Het
bedrijf verschaft vertrouwen in de prestatie van producten, processen
en apparatuur voor de productie, de distributie en het gebruik van
elektriciteit. Het is een onpartijdige, marktgerichte organisatie en
werkt voor opdrachtgevers die betrokken zijn bij de (elektrische)
energievoorziening en het gebruik daarvan.

Bron: Kema NV / Stichting TNO Keurwerk