Eind maart heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken de nieuwe website www.consument-en-energie.nl gelanceerd. De website is een initiatief van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en het Ministerie van Economische Zaken."De nieuwe website is nodig om consumenten onafhankelijke en betrouwbare informatie te verschaffen over energiebesparing, duurzame energie en de keuze van een energieleverancier," aldus Brinkhorst bij de opening. Tegelijkertijd is de campagne "Meten is weten" van start gegaan, met als doel de mogelijkheden van energiebesparing beter bekend te maken. Er komt een digitale energiemeter op de markt, die stroomverbruik van apparaten aangeeft.

et doel van de website www.consument-en-energie.nl is, dat consumenten geïnformeerd worden over hun mogelijkheden om energie te besparen en duurzame energie toe te passen. Uit marktonderzoek blijkt dat consumenten over het algemeen weinig actieve kennis hebben over mogelijkheden om te besparen.

De website past interactieve technieken toe. Consumenten kunnen advies krijgen dat is afgestemd op hun eigen wensen en woonsituatie. Minister Brinkhorst is van mening dat consumenten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de besparingsdoelen van het energiebeleid. Consumenten dienen dan wel te beschikken over betrouwbare informatie over energie in het dagelijks leven.

EZ wil dat de consument keuzevrijheid heeft en in staat is zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen over zijn energie(gebruik). Om dit te kunnen doen biedt EZ de consument via deze site helderheid, zodat hij weet wat er mogelijk is en een keuze heeft hoe hij zijn energiegebruik inricht. De actie "Meten is weten" van Milieu Centraal heeft ook als doel besparingsmogelijkheden beter bekend te maken. Met een digitale energiemeter kunnen consumenten het elektriciteitsverbruik van huishoudelijke apparaten vaststellen. De kennis van consumenten over hoeveel stroom een apparaat gebruikt is over het algemeen beperkt. Huishoudens krijgen slechts à©à©n keer per jaar een afrekening van het elektriciteitsverbruik. Deze rekening is niet uitgesplitst naar apparaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het zichtbaar maken van het concrete energieverbruik van apparaten mensen kan stimuleren om te besparen. "Meten is weten" krijgt de vorm van een estafette. Een deelnemer geeft na drie weken de energiemeter door aan een volgende deelnemer. Milieu Centraal nodigt andere partijen uit, zoals gemeenten, om de actie te ondersteunen.

bron:gemeente Zevenaar