Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht bij
bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen een
energielabel te overleggen. Met het energielabel krijgt de nieuwe
gebruiker van een gebouw vooraf inzicht in het energiegebruik van
het gebouw. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese
Richtlijn energieprestatie van gebouwen, die moet leiden tot
verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese
Unie.

Met de publicatie van de ingangsdatum van
het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) in het Staatsblad is de
regelgeving om de Europese richtlijn in Nederland in te voeren
afgerond. Woningcorporaties hoeven pas op 1 januari 2009 te voldoen
aan deze verplichting mits zij dan wel hun hele gebouwenbestand van
een energielabel voorzien.

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular