(Persbericht) Vianen, 2 mei 2011 - De energierekening van datacenters kan met wel vijftig procent omlaag, stelt APC by Schneider Electric. Bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van deze besparingsmogelijkheid omdat de focus bij datacenters momenteel primair is gericht op het terugdringen van de IT-kosten. Datacenters beseffen te weinig dat nieuwe technieken zoals virtualisatie een groot deel van het datacenter overbodig maken. Daar ligt een flink besparingspotentieel. Nieuwe systemen voor capaciteitsplanning kunnen helpen deze mogelijkheid optimaal te benutten.

'Ontwikkelingen als virtualisatie zijn prima om het gebruik van servers te optimaliseren en daarmee de hoeveelheid hardware in een datacenter terug te dringen', zegt Wim Hendriksen, Country Manager Benelux van APC by Schneider Electric. 'De praktijk is echter dat na een virtualisatieslag de racks gewoon blijven staan. Daarmee wordt de infrastructuur van het datacenter minder efficiënt. Dat is een wetmatigheid. Omdat elk rack standaard flink overgedimensioneerd is, betekent dit een forse verspilling van energie.'

Standaard overcapaciteit
Bij de inrichting van datacenters wordt doorgaans uitgegaan van 1 tot 2 kW per rack. Om pieken in de belasting te kunnen opvangen, wordt daar standaard een marge bovenop gelegd. Dit betekent dat de energie-infrastructuur van een datacenter bij oplevering standaard een overcapaciteit van 150 tot soms wel 200 procent heeft.

Als de hoeveelheid servers na een virtualisatieslag fors is teruggebracht zou idealiter ook de energievoorziening aangepast moeten worden. Dit blijkt in de praktijk lang niet altijd te gebeuren. Leegstaande racks blijven gewoon op het elektriciteitsnet aangesloten, waardoor de elektriciteitsrekening onnodig hoog blijft. Door de infrastructuur aan te passen op de nieuwe, veel lagere, vermogensvraag kan het energiegebruik aanzienlijk worden teruggebracht. In sommige gevallen met wel 50 procent.

Minder koeling
Datacenters kunnen eveneens fors besparen op de klimaatregeling. Want ook de koelingssystemen zijn ooit berekend op het maximale aantal servers tijdens piekbelasting. Het terugbrengen van het aantal fysieke servers betekent daarom ook dat minder koeling nodig is en daarmee dus minder energie.

Inmiddels zijn er hulpmiddelen beschikbaar die nauwkeurig kunnen voorspellen welke omvang en capaciteit een datacenter nu en in de toekomst moet hebben. Een programma zoals InfrastruXure Central is een hulpmiddel om bij (ver)bouw van een datacenter de optimale inrichting te bepalen, afgestemd op de behoefte van vandaag en op toekomstige ontwikkelingen. 'Just in time' behoort nu ook in het rekencentrum tot de mogelijkheden. Het kan tot wel vijftig procent besparingen op de energierekening opleveren.
Over APC by Schneider Electric
APC by Schneider Electric is een wereldwijde leider op het gebied van energievoorziening en koeling, Het bedrijf levert hardware en software, die is ontworpen om de beschikbaarheid en energie-efficiëntie te verhogen binnen zakelijke netwerken, datacenters en productieomgevingen. Daarbij beschikt APC by Schneider Electric over de expertise en het uitgebreide netwerk van Schneider Electric's Critical Power & Cooling Services. APC levert nauwkeurig geïnstalleerde en goed onderhouden oplossingen gedurende hun volledige levenscyclus. Omdat innovatie centraal staat, kan APC energie-efficiënte oplossingen bieden voor belangrijke technologische en industriële toepassingen.

www.apc.com

Over Schneider Electric
Als wereldwijd specialist in energiebeheer en actief in meer dan honderd landen, biedt Schneider Electric geïntegreerde oplossingen voor meerdere marktsegmenten. Het concern vervult een leidersrol binnen de markten voor energie en infrastructuur, industriële processen, gebouwautomatisering en datacenters/netwerken. Schneider Electric is daarbij duidelijk aanwezig in de markt voor woningbouwtoepassingen. Daarbij is het bedrijf erop gericht om energie veilig, betrouwbaar en efficiënt te maken. Met meer dan 110.000 werknemers in dienst haalde het bedrijf een omzet binnen van 19,6 miljard dollar in 2010 door particulieren en bedrijven actief te helpen om uit hun energie te halen wat erin zit.

www.schneider-electric.com
Contact
APC by Schneider Electric
Debbie van Beek
Tel: +31 (0)6-27 01 80 05
[email protected]

Co-Workx
Aleksandra Andjelic
Tel: +31 (0)6-24 24 56 79
[email protected]