Een huishouden met een gemiddeld
energieverbruik betaalt in januari 2007 4,8 procent meer voor zijn
energierekening dan in december 2006. De stijging is aanmerkelijk
minder dan de stijging een jaar eerder, dankzij de afschaffing van
de MEP-heffing. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS.

85 euro meer

Een huishouden met een gemiddeld
energieverbruik betaalt in 2007 als gevolg van de tariefverhoging 1
865 euro voor de energierekening. Dat is ruim 85 euro meer dan op
basis van de energietarieven van december 2006. De helft van de
energierekening bestaat uit de leveringskosten voor aardgas en
elektriciteit. Een derde van de rekening bestaat uit
energiebelasting en BTW. De overige 17 procent wordt in rekening
gebracht voor het transport van de energie.

Levering elektriciteit 18,5 procent
duurder

Ten opzichte van december 2006 zijn vooral
de leveringskosten fors gestegen. Voor de levering van
elektriciteit wordt op de energierekening maar liefst 18,5 procent
meer gerekend. Voor aardgas betaalt een gemiddeld huishouden 10,6
procent meer. De afschaffing van de MEP-heffing biedt daarmee geen
volledige compensatie voor de gestegen leveringskosten. Ten
opzichte van december 2006 zijn de transportkosten nauwelijks
toegenomen.

Aardgas sinds 2000 ruim twee keer zo
duur

De energierekening is sinds 2000 ruim 75
procent omhoog gegaan. Voor aardgas wordt ruim twee keer zoveel
betaald en voor elektriciteit bijna 50 procent meer. Daarmee stijgt
de energierekening veel meer dan de consumentenprijsindex die in
dezelfde periode toenam met 14,7 procent.

bron:CBS