(Persbericht)
Arnhem, 8 november 2011 - Stichting Waarborg E-factureren heeft opnieuw het Keurmerk E-factureren verleend. Dit keer is het Keurmerk E-factureren uitgereikt aan energiebeheerder Enexis . De bewijst dat het Keurmerk E-factureren inzetbaar is voor een brede groep organisaties die allemaal streven naar duurzame adoptie van elektronische facturen.

Over Enexis
Enexis beheert het energienetwerk in zeven provincies in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland. Het bedrijf zorgt ervoor dat gas en elektriciteit van de energieleveranciers veilig bij de klant terecht komen. Enexis is verantwoordelijk voor de aansluiting van ongeveer 2,6 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden.

Waar staat het Keurmerk E-factureren voor?
Het Keurmerk E-factureren richt zich op een duurzame adoptie van e-factureren door het vergroten van vertrouwen en duidelijkheid rondom elektronische facturen, ook wel digitale rekeningen of digitale nota's genoemd.

Een keurmerkvoerder verklaart zich te houden aan een aantal principes dat een essentiële rol speelt bij een duurzame adoptie van e-factureren:
à¢â‚¬¢ Helderheid over met wie zaken wordt gedaan
à¢â‚¬¢ Bij vragen en onjuistheden eenvoudig en rechtstreeks contact opnemen
à¢â‚¬¢ Geen (financieel) gedwongen overstap naar digitale rekeningen
à¢â‚¬¢ Altijd over digitale facturen kunnen beschikken
à¢â‚¬¢ Vertrouwen bieden in correcte en volledige verwerking van gegevens
à¢â‚¬¢ In acht nemen van de regels rondom consumentenbescherming, privacy en fiscale controle
à¢â‚¬¢ Ondersteuning bij klachten en geschillen
à¢â‚¬¢ Een onafhankelijke klachtenprocedure en geschillencommissie

Wie voeren het Keurmerk?
Het Keurmerk E-factureren staat open voor alle organisaties die zich bezighouden met het verzenden, verwerken of uitwisselen van elektronische facturen/rekeningen. Hierdoor kunnen zowel dienstenaanbieders als eindgebruikers het Keurmerk E-factureren voeren.

Op www.keurmerkefactureren.nl staan alle keurmerkvoerders. Een organisatie krijgt het keurmerk alleen als hij zelf verklaard heeft aan de gestelde normen te voldoen. De Stichting Waarborg E-factureren controleert vervolgens of de aanvrager aan de normen voldoet. Pas dan wordt het Keurmerk E-factureren verstrekt. Als het nodig is kan de Keurmerkvoerder tijdelijk worden geschorst of kan het keurmerk worden ingetrokken.

Keurmerkentoets
Onlangs heeft het Keurmerk E-factureren de keurmerkentoets van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ondergaan. De toets is uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie. De betrouwbaarheid van het keurmerk is daarbij gewaardeerd op 9,6. Een bijna perfecte score. Het bevestigt eens te meer dat het Keurmerk E-factureren in een jaar tijd een baken van vertrouwen is geworden voor dienstverleners en eindgebruikers bij het verzenden, verwerken en uitwisselen van elektronisch facturen.

Een betrouwbaar keurmerk, zoals het Keurmerk E-factureren, heeft als eigenschappen:
à¢â‚¬¢ Alleen de keurmerkeigenaar bepaalt wie zijn keurmerk op een product of dienst mag zetten.
à¢â‚¬¢ Het is duidelijk wat het keurmerk inhoudt.
à¢â‚¬¢ De keurmerkeigenaar controleert of een product of dienst met een keurmerk daadwerkelijk voldoet aan de eisen.
à¢â‚¬¢ Alle informatie over het keurmerk en over de controles ervan is openbaar en gemakkelijk te vinden.