Het gerechtshof Arnhem heeft vandaag beslist dat de Engelse bookmaker Ladbrokes inwoners van Nederland geen gelegenheid mag geven tot deelname aan kansspelen via internet. De kansspelen betreffen het afsluiten van weddenschappen door middel van zogenaamde noteringen, een systeem dat vooral wordt toegepast bij sportwedstrijden.

Het beleid van de Nederlandse overheid is dat kansspelen in Nederland slechts toegestaan zijn als een aan strenge voorwaarden gebonden vergunning van de overheid is verkregen. Dit beleid is volgens het hof niet strijdig met het recht van de Europese Unie. De Engelse bookmaker had betoogd dat het Nederlandse beleid, dat is gebaseerd op de Wet op de kansspelen, vooral op dit punt de toets der kritiek niet langer zou kunnen doorstaan. De beperkingen die de Nederlandse overheid hanteert zijn volgens het hof echter geoorloofd, onder meer omdat zij hun rechtvaardiging vinden in redenen van algemeen belang, zoals fraudebestrijding en de beteugeling van gokverslaving.

Bron: Gerechtshof Arnhem