De Engels Hervormde Kerk in Amsterdam is
een model voor wat de kerk behoort te zijn. Zij is een open en
gastvrije gemeenschap, een levend teken van hoop voor de toekomst
van de mensheid in een wereld die steeds meer een 'werelddorp'
wordt. Dat zei Bas Plaisier, secretaris-generaal van de
Protestantse Kerk in Nederland, maandag aan het begin van de dienst
waarmee de Engels Hervormde Kerk in Nederland haar vierhonderdjarig
bestaan vierde.

Tot de aanwezigen behoorden de Britse
koningin Elizabeth II en haar man, prins Philip. De kerk aan het
Begijnhof in het centrum Amsterdam maakt deel uit van de
Protestantse Kerk.

Plaisier benadrukte dat de Protestantse
Kerk in Nederland trots is op haar Engelssprekende
kerkgemeenschappen in Rotterdam en Amsterdam. "De rijke
verscheidenheid van nationaliteiten en culturen binnen deze
geloofsgemeenschap geeft vorm aan haar belijden van Jezus Christus
als Heer van de wereld en dienaar van mensen. Daarmee overschrijdt
ze de grenzen van etniciteit, kleur, geslacht en sociale klasse",
aldus Plaisier.

Hij wees erop dat de geschiedenis van de
Engels Hervormde Kerk al kort na de Reformatie begon. De waarheid
werd niet langer bewaakt door 'de universele kerk van Rome', maar
die kwam bij individuen te liggen, die de Bijbel zelf
interpreteerden terwijl zij deze lazen, herlazen en
bestudeerden.

Vanaf het begin was tolerantie een
belangrijk kenmerk van de reformatie, dankzij de centrale gedachte
dat ieder mens gelijk is in de ogen van God. Amsterdam had een
sterke reformatorische identiteit en verwelkomde daarom
protestantse dissidenten uit alle delen van Europa, legde Plaisier
uit.

Een deel van Engelssprekende inwoners van
Amsterdam streefde vervolgens naar een eigen kerkgemeenschap
gebaseerd op de reformatorische belijdenis. Het verzoek werd
gehonoreerd door de Nederlands Hervormde Kerk en de burgemeester
van Amsterdam en op 5 februari 1607 werd de Engelse Hervormde Kerk
onderdeel van de Nederlands Hervormde Kerk.

Plaisier eindigde zijn toespraak met de
woorden van William Arthur Dunkerley (gezang 308 uit het Liedboek
voor de Kerken):

In Christus is noch west noch oost

in Hem noch zuid noch noord,

één broederschap rust in
zijn troost,

één wereld in zijn
woord.

Tot ieder hart, dat Hem behoort,

met Hem gemeenschap vindt.

De dienst aan Hem is 't gouden koord

dat allen samen bindt.

Bron: IKON

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular