Het Engelse rk-aartsbisdom Westminster verkeert volgens zijn bisschop, kardinaal Cormac Murphy-O'Connor, in een ernstige crisis. Er dreigt een ernstig priestertekort, aldus de kerkleider. Daarom is in zijn diocees, dat een deel van Londen beslaat, een actie van start gegaan die priesterroepingen moet stimuleren. De wervingscampagne mikt door middel van bierviltjes en billboards op pubbezoekers en metroreizigers.

Leken op pastorie
Gisteren riep kardinaal Cormac Murphy-O'Connor in zijn homilie op tot een hervorming van zijn diocees. Hij wil dat leken structureel worden ingezet om het priestertekort op te vangen. Dat houdt onder meer in dat zij voorgaan in liturgievieringen en andere pastorale taken op zich nemen. De aartsbisschop acht het mogelijk dat lekenvoorgangers voortaan op een pastorie gaan wonen.

Celibaat
Murphy-O'Connor heeft voor zijn plannen veel gelovigen geraadpleegd. Sommigen zeiden dat het priestertekort wellicht kan worden opgelost door het priesterschap open te stellen voor niet-celibatairen. De kardinaal antwoordde dat de celibaatverplichting enkel door het centrale rk-gezag in Rome kan worden afgeschaft.

Aantal priesters
Het aartsbisdom Westminster telt ongeveer 450.000 katholieken, zo'n 10 procent van de totale bevolking. Het aantal priesters bedroeg er in 1990 850. Vijftien jaar later zakte dat aantal naar 600. Verwacht wordt dat er over tien jaar nog maar 470 priesters zijn.

bron:RKK

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular