De sluiting van de enige paramedische
bibliotheek in Nederland is een feit.Daardoor is wetenschappelijke
informatie over paramedische beroepen zoals fysiotherapie,
oefentherapie Cesar en Mensendieck, ergotherapie, logopedie,
mondhygiëne, podotherapie, voortaan niet meer vrij
toegankelijk, moeilijker te vinden en veel duurder geworden.

De elektronische paramedische databank,
DocOnline, met gegevens over ruim 110.000

wetenschappelijke artikelen, protocollen-
en meetinstrumenten is vanaf 2008 niet meer gratis toegankelijk
maar via een abonnementensysteem. Gedupeerd worden in het bijzonder
de ca 38.000 praktiserende paramedici en alle studenten aan de
paramedische opleidingen van hogescholen. Oorzaak is de
beëindiging in 2004 van de gehele subsidie van het Ministerie
van VWS aan het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) in
Amersfoort. De noodzaak voor het vrij beschikbaar hebben van
wetenschappelijke literatuur om gezondheidszorg op goed niveau te
kunnen bieden neemt mede onder invloed van overheidsmaatregelen als
maar toe. Voor onder andere de paramedische beroepsgroepen is de
mogelijkheid daartoe nu volkomen van de kaart geveegd.

Met het verdwijnen van de enige
paramedische bibliotheek in Nederland gaat een unieke collectie
paramedische tijdschriften en bijzondere andere literatuur
grotendeels verloren voor de toekomst, de rest wordt versnipperd
over meer locaties en is niet meer openbaar toegankelijk. In 1986
startte de toenmalige minister van Volksgezondheid, mw. dr. E.
Borst-Eilers met subsidie voor de informatievoorziening op
paramedisch gebied als onderdeel van het

paramedisch kenniscentrum NPi. In bijna
twintig jaar was een inmiddels niet alleen in de paramedische
wereld maar ook daarbuiten zeer bekende en gewaardeerde papieren
èn digitale collectie op paramedisch gebied opgebouwd.

Veel studenten van paramedische
opleidingen van hogescholen maakten gebruik van de

bibliotheek. Zij raadpleegden ter plekke
DocOnline en externe digitale databanken zoals MEDLINE, EMBASE en
CINAHL. In de bibliotheek waren veel tijdschriften aanwezig die
niet bij de mediatheken van de hogescholen of elders in Nederland
beschikbaar zijn. Voor praktiserende paramedici, onderzoekers en
anderszins geïnteresseerden in paramedische literatuur wordt
het veel lastiger om aan de juiste literatuur te komen. Gesproken
kan worden van een zorgwekkende situatie, omdat de behoefte aan
wetenschappelijke informatie juist in deze tijd sterk stijgt door
de verantwoordelijkheid van zorgverleners om evidence based te
handelen.

bron:NPi