Werkzoekenden welkom op opleidingen

 

De Vereniging VerkeersVeiligheidsBelangen (VVB) maakt zich grote zorgen over het grote tekort aan rij-instructeurs. Er is een grote vraag waaraan momenteel niet kan worden voldaan. Wanneer er geen structurele oplossing komt, voorziet de vereniging grote problemen.

Nederland telt ruim vijfduizend rijscholen en 11 duizend gediplomeerde rij-instructeurs. Veel te weinig. De vraag is groter dan het aanbod en het tekort aan instructeurs dreigt op korte termijn voor problemen te gaan zorgen. De wachttijden bij de rijscholen zullen nog langer worden dan nu al het geval is, meent de VVB.

 

De Vereniging VerkeersVeiligheidsBelangen wordt dagelijks geconfronteerd met een structureel tekort aan zo’n duizend rij-instructeurs. Gijs Kantelberg, voorzitter van de VVB: “We worden dagelijks gek gebeld door rijscholen die op zoek zijn naar rij-instructeurs. Wat wij qua opleiding afleveren dekt de vraag van geen kanten.”

 

De te verwachten problemen en langere wachttijden hebben te maken met een tekort aan rij-instructeurs. Dit te kort wordt veroorzaakt door de vergrijzing, te weinig instructeurs in opleiding, een sterke groei van de markt en de op termijn verplichte bijscholing van bus- en vrachtwagen-chauffeurs. Bovendien moeten ook slipinstructeurs binnenkort beschikken over een zogenaamde instructeurspas. Dit trekt nogal zware wissel op de opleidende instituten.

 

Kantelberg ziet overigens wel mogelijkheden om het tekort weg te werken. “Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid telt Nederland minstens 800.000 werklozen. Een klein aantal daarvan zou wellicht graag minstens 20 uur per week aan de slag willen en (om)geschoold kunnen worden tot rij-instructeur. Aan een rij-instructeur worden geen extreem hoge eisen gesteld die een belemmering zouden kunnen vormen. Een afgeronde middelbare schoolopleiding op VMBO-niveau of hoger, aangevuld met een opleiding tot rij-instructeur is voldoende.”

 

De Centra voor Werk en Inkomen CWI zouden meer werkzoekenden of mensen die willen omscholen moeten wijzen op de stijgende vraag naar rij-instructeurs. Kantelberg: “Als mensen iets willen leren en het prettig vinden een baan met vrijheid te hebben, dan is rij-instructeur een heel mooi beroep.

 

De Vereniging VerkeersVeiligheidsBelangen (VVB) verwacht dat als het tekort aan instructeurs niet op korte termijn wordt opgelost, de wachttijden verder zullen oplopen. Veel rijscholen hebben nu al een wachtlijst van maanden. “Letterlijk elke dag bellen meerdere rijscholen of we nog mensen hebben”, aldus voorzitter Kantelberg. Hier ligt een grote kans voor werkzoekenden.

 

Over de VVB

De Vereniging VerkeersVeiligheidsBelangen is een vereniging voor instituten die opleiden tot rij-instructeur. Het doel van de vereniging is het verhogen van de kwaliteit van de opleidingsinstituten en de gegeven opleidingen. De leden zijn uitgerust met de meest recente onderwijsleermiddelen en hanteren de VVB-opgeleide instructeurs de modernste onderwijstechnieken. Het lidmaatschap van de VVB dient de klant te garanderen dat de opleiding en het examen nauw op elkaar zijn afgestemd en er een breed scala aan hoogwaardige diensten blijvend wordt gefaciliteerd. Qua opleidingen dekken de leden van de VVB ruim 50 procent van de opleiding tot rij-instructeur.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Nadere informatie over het bovenstaande wordt u gaarne verstrekt door Gijs Kantel-berg, voorzitter van de Vereniging VerkeersVeiligheidsBelangen, telefonisch bereikbaar via 030 604 25 14 of door Frank Lether van Presstige Public Relations, die via 033 245 00 70 bereikbaar is.

 

Nieuwegein, 27 mei 2008

 

Vereniging VerkeersveiligheidsBelangen

Newtonbaan 2

3439 NK  Nieuwegein

T 030 604 25 14

E [email protected]