Vandaag vindt de landelijke actie 'Kom in het leerbedrijf' plaats. Een dag waarop vmbo-leerlingen ontdekken hoe het er aan toe gaat binnen een bedrijf. De keuze voor een bepaalde beroepsopleiding wordt hierdoor een stuk makkelijker.

Beroepskeuze
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de vmbo-leerlingen grote moeite heeft met het maken van goede keuzes als het gaat om studie en beroep. Een even groot percentage zegt niet te weten welk beroep ze willen uitoefenen. Daarnaast blijken de beelden die jongeren van beroepen hebben vaak af te wijken van de werkelijkheid. De vereniging van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, Colo hecht er veel waarde aan dat leerlingen in een vroeg stadium te maken hebben met de praktijk van de arbeidsmarkt. Het grootste deel van de beroepsopleidingen vindt immers plaats in de praktijk. In samenwerking met de Taskforce Jeugdwerkloosheid organiseert Colo deze open dag van leerbedrijven.

Bedrijven enthousiast
In de relatief korte tijd waarin deze actie is opgezet, wisten de kenniscentra en de Taskforce bijna 3.000 bedrijven te motiveren om vandaag aan in totaal 35.549 leerlingen te laten zien wat het uitvoeren van een beroep in de praktijk betekent. Het bedrijfsleven ziet het belang van opleiden in en is bereid haar bijdrage te leveren.

Deelname scholen teleurstellend laag
Het enthousiasme van het bedrijfsleven lijkt haaks te staan op dat van de scholen. Er werden uiteindelijk ongeveer 1.000 leerlingen via de scholen ingeschreven. Voor de 19 kenniscentra en de Taskforce, maar met name voor de bedrijven uiterst teleurstellend. De dag was juist gekozen in een periode waar leerlingen hun schooljaar hebben afgerond en nadenken over het vervolg van hun opleiding. De actie bewijst dat er nog veel te bereiken is waar het gaat om de betrokkenheid van scholen met de praktijk van de arbeidsmarkt. Colo merkt op hoe groot het belang van deze actie is, juist met het oog op de resultaten en is gemotiveerd om ook volgend jaar 'Kom in het leerbedrijf' te organiseren.

bron:COLO

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular