(Persbericht)

Subsidieworkshop IPC vergroot samenwerking tussen ondernemers en ketenpartners.

Tijdens de IPC-workshop op 23 augustus bleek er nog ruimte te zijn voor deelname van ketenpartners in medische technologie.

Deze subsidieregeling is gericht op bedrijven die gezamenlijk willen innoveren. Dus is de groep ondernemers onder penvoerderschap van de Kennisalliantie op zoek naar ketenpartners die waaronder producenten en ontwerpers die willen participeren.

De keten kan een idee doorontwikkelen tot een marktrijp product

Voor een succesvolle innovatie is de keten belangrijk. De deelnemers waren het er over eens dat er bij het vinden van nieuwe deelnemers gekeken moet worden naar het gezamenlijk belang. Zowel van de individuele innovatie als van het innovatieve idee. De keten kan een idee doorontwikkelen tot een marktrijp product. Daarnaast vond de opmerking van projectleider Erwin van der Linden van de Kennisalliantie gehoor, dat er vaak op het laatste moment partijen afvallen. Dus de grootte van het bedrijf is minder relevant maar het aantal en het gezamenlijk belang om mee te doen des te meer.

Tijdens de workshop is afgesproken dat er een leaflet komt met informatie over deze gezamenlijke IPC-aanvraag en participatiemogelijkheden voor geïnteresseerde bedrijven in de medische technologie. Tijdens de volgende bijeenkomst in de herfst kunnen nieuwe partijen zich dan presenteren aan de groep. Uiteindelijk moet eind november moet de gezamenlijke aanvraag gereed zijn om ingediend te kunnen worden. Van der Linden benadrukt dat deelnemende ondernemers niet bang hoeven te zijn dat hun innovatieplan ´op straat' komt te liggen. ,,Bedrijven zijn uiteindelijk in staat om binnen het IPC hun eigen innovatieve doelen na te streven en zelf een nieuw product of proces te ontwikkelen. De samenwerkingscomponent heeft vooral betrekking op de weg er naartoe.''

Over IPC

Een IPC is subsidieregeling gericht op bedrijven die gezamenlijk willen innoveren. Samenwerking en kennisoverdracht staan in deze regeling centraal. Het interessante aan deze regeling is dat bedrijven een  individueel innovatieplan op kunnen stellen en ook gezamenlijk activiteiten kunnen ontplooien, zoals kennisoverdrachtworkshops of met meerdere partijen nieuwe producten of diensten kunnen ontwikkelen. De looptijd van een IPC-project is twee jaar. Deelnemers krijgen hiervoor maximaal € 30.000,- subsidie.

Deelnemen

Wil je deelnemen aan het IPC-consortium medische technologie? Meld je dan aan per mail of bel 015 2840487.

Medio september maakt AgentschapNL bekend wanneer de tweede IPC-ronde opengesteld wordt. Begin 2011 zijn dertig aanvragen gehonoreerd. De verwachting is dat er voor de tweede tranche 20 tot 25 aanvragen goedgekeurd kunnen worden.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular