Er is 15.000 euro beschikbaar voor het beste woonzorginitiatief van ouderen.Met de prijs willen de ministeries van VWS en VROM samen met de ouderenbonden ouderen stimuleren om originele en vernieuwende woonzorgprojecten te bedenken; het soort woningen waar ze zelf graag zouden wonen. De prijsvraag past in het actieplan Wonen en Zorg om het woningaanbod aan te passen op de vergrijzing.

Ouderen kunnen alleen of in groepen een voorstel indienen. Ook hun familie mag met initiatieven komen. Voorwaarde is wel dat woonzorginitiatief ook echt gebouwd wordt en dat het gaat om zelfstandige woningen. Deelnemers kunnen hun projecten tot 15 oktober 2005 indienen bij de ouderenbond PCOB.

Op 9 december maakt staatssecretaris Ross de winnaar bekend. Behalve de hoofdprijs van 15.000 euro stelt VWS twee aanmoedigingsprijzen van 1000 euro ter beschikking.

De organisatie van de prijsvraag is in handen van het VPR-programmateam. VPR staat voor `versterking van de positie van de patiënt in de regio'. VPR is een samenwerkingsproject van de ouderenbonden PCOB, ANBO, Unie KBO, de Landelijke Organisatie van Cliëntenraden LOC en de LOREP, koepel van Regionale Patiënten Consumenten Platforms.

bron:VWSComments are closed.
%d bloggers liken dit: