Minister Peijs (VenW) wil proeven doen met dynamische maximumsnelheden op snelwegen. De snelheidslimiet wordt dan aangepast aan onverwachte en wisselende situaties zoals het weer, drukte of ongevallen. Een dynamische maximumsnelheid kan volgens minister Peijs de verkeersveiligheid vergroten, de doorstroming verbeteren en de milieubelasting beperken.

Op Nederlandse snelwegen gelden in principe vaste snelheidslimieten. Dynamische limieten worden in beperkte mate toegepast op wegen met verkeerssignalering. Dat gebeurt bij onvoorziene omstandigheden, zoals een ongeval.

Minister Peijs wil nu onderzoeken of dynamische maximumsnelheden structureel ingezet kunnen worden. Eerst worden het gedrag van weggebruikers en de technologische en juridische aspecten onderzocht. Daarna volgen een aantal praktijkproeven.

Peijs werkt het plan van aanpak nu verder uit. Hierin komen ook de locaties van de proeven te staan. De verwachting is dat de proeven in de tweede helft van 2007 kunnen beginnen.

Het plan sluit aan bij de ambitie uit de Nota Mobiliteit om de capaciteit van wegen optimaal te benutten.

Bron: VenW