Afgelopen jaar zijn er 25 Nederlandse
gemeenten opgeheven en zijn tien nieuwe gemeenten gevormd. Het
aantal gemeenten op 1 januari 2007 bedraagt nog 443. Dat blijkt uit
de jaarlijkse inventarisatie van het CBS. Nederland is het enige
Europese land dat ieder jaar het aantal gemeenten vermindert.

Grootste wijzigingen in Limburg

De nieuwe herindelingen vonden vooral
plaats in Limburg, waar elf gemeenten verdwenen en vier nieuwe
gevormd zijn. Daarnaast verminderde het aantal gemeenten in Noord-
en Zuid-Holland met respectievelijk drie en vijf.

Aantal gemeenten meer dan gehalveerd

In de afgelopen veertig jaar is het aantal
gemeenten in Nederland met bijna vijfhonderd afgenomen tot de
huidige 443. Dit is zeer geleidelijk gebeurd. Daarmee wijkt
Nederland sterk af van andere Europese landen.

In Denemarken is onlangs een grootscheepse
herindelingsoperatie doorgevoerd. Per 1 januari 2007 is het aantal
gemeenten teruggebracht van 271 tot 98. In België is in 1977
het aantal gemeenten bijna in één klap met driekwart
verminderd tot 589. Dit is nog altijd het huidige aantal. In
Duitsland is de afgelopen 25 jaar het aantal gemeenten met 3
duizend verminderd tot 13 duizend. Het ging voornamelijk om
herindelingen in voormalig Oost-Duitsland.

Stabiliteit in Frankrijk

Frankrijk heeft in Europa het grootste
aantal gemeenten, namelijk 37 duizend. Ongeveer 90 procent van de
huidige Franse gemeenten heeft nog de grenzen zoals in 1793
vastgesteld.

Maar vijf Nederlandse gemeenten
ongewijzigd

In Nederland hebben vrijwel alle gemeenten
met wijzigingen te maken gehad. Er zijn maar vijf gemeenten die de
afgelopen tweehonderd jaar niet zijn gewijzigd. Dat zijn Beesel,
Kessel, Mook en Middelaar, Venray en Winschoten.

Einde herindeling nog niet in zicht

Het zal waarschijnlijk niet de laatste
keer zijn dat het aantal gemeenten in ons land vermindert. Minister
Remkes heeft onlangs gesuggereerd om alle gemeenten met minder dan
20 duizend inwoners te betrekken bij één
grootschalige herindelingsoperatie. Voor dit jaar bestaan echter
ook vergevorderde plannen om juist drie nieuwe gemeenten toe te
voegen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

bron:CBS