De erfgenamen van het echtpaar, dat slachtoffer was van de Baarnse moordzaak, krijgen € 74 336,01 toegekend. Dit heeft de rechtbank beslist in de zaak waarbij erfgenamen verzochten hen het geld toe te kennen dat de verdachte in de Baarnse moordzaak zich had toegeëigend en inmiddels in de voordeelsontneming aan de staat had betaald.

Het echtpaar was kinderloos toen het werd vermoord maar had wel een testament nagelaten waarin hun bezit was verdeeld over een aantal goede doelen. Doordat de staat zich de erfenis had teoegeëigend via de vordering op de moordenaar dreigde de goede bedoelingen van de slachtoffers teniet te worden gedaan. De rechtbank in Utrecht heeft dit nu rechtgezet.
bron:Rechtbank Utrecht