Het verkeersbeeld binnen de regio heeft zich genormaliseerd. Doordat de
doorgaande- en veel gebruikte wegen goed berijdbaar zijn en de
automobilisten over het algemeen hun rijstijl goed aan de
omstandigheden aanpassen is het aantal verkeersongevallen weer terug op
het ´normale' niveau. De afgelopen 24 uur werden bij de politie twintig
aanrijdingen gemeld. In de meeste gevallen slecht met lichte materiele
schade.

Wel is een sterke toename te zien bij het aantal meldingen over
overlast. Hierbij gaat het vaak over jeugd die met sneeuwballen
woningen of auto's bekogelen. Bij de politie werd vier maal aangifte
gedaan van mishandeling. Hierbij ging het om woordenwisselingen die uit
de hand waren gelopen.

Bron: Politie Noord-Holland Noord