De Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie presenteert de nieuwe evidence-based Ergotherapierichtlijn Beroerte 

 
Het is aangetoond dat ergotherapie werkt bij mensen die een beroerte
hebben doorgemaakt. Mensen die een beroerte hebben doorgemaakt en
medisch stabiel zijn  dienen binnen 72 uur door een ergotherapeut
te worden gezien. Dit maakt de kans op terugkeer naar huis aanzienlijk
groter. Bovendien heeft de vroegtijdige inzet van intensieve
ergotherapeutische diagnostiek en behandeling een gunstig effect op het
herstel van het zelfstandig functioneren.   
De in maart 2005 verschenen Ergotherapierichtlijn Beroerte geeft
duidelijke wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen over de
mogelijkheden van de ergotherapeut. Het ministerie van VWS en de
zorgverzekeraars zijn grote voorstanders van evidence-based handelen.
De doelmatigheid van zorg wordt zo vergroot. Deze richtlijn toont het
effect van ergotherapie na een beroerte wetenschappelijk aan!  
 
Waar gaat de Ergotherapierichtlijn Beroerte over?  
Het document geeft de ergotherapeut inzicht in de op wetenschap
gebaseerde richtlijnen voor diagnostiek en behandeling.
'Ergotherapeuten vergroten de kwaliteit van leven voor mensen na een
beroerte. Zonder ergotherapiebehandeling is deze kwaliteit van leven
beduidend lager' aldus Esther Steultjens, medeauteur van deze richtlijn
en medewerker van de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie.  
 
Voor wie is de Ergotherapierichtlijn Beroerte bedoeld?  
De richtlijn is voor iedereen die met cliënten werkt die een beroerte
hebben gehad. De Ergotherapierichtlijn laat zien op welke manier
ergotherapie kan worden ingezet. Ook biedt de richtlijn houvast aan een
ieder die meer wil weten over de ergotherapiebehandeling bij cliënten
na een beroerte.  
 
Weer een richtlijn?  
In de medische wereld zijn al veel verschillende richtlijnen die zich
richten op cliënten met een beroerte, maar nog nooit eerder kwam er een
Ergotherapierichtlijn uit. Alle betrouwbare beschikbare informatie met
betrekking tot ergotherapie en cliënten met een beroerte is in à©à©n
bundel samengevoegd en geeft een evidence-based overzicht van
richtlijnen en aanbevelingen waarin het effect van ergotherapie is
aangetoond. Bovendien sluit deze richtlijn aan bij het beleid van het
ministerie van VWS - het vergroten van de doelmatigheid van zorg door
meer evidence-based handelen! Een absolute verbetering en een aanrader
voor iedere professional in de wereld van zorg voor cliënten na een
beroerte.  

Bron: Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE)

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular