Erica Terpstra, voorzitter van NOC*NSF, heeft maandag 27 juni aan een chatsessie deelgenomen met gemeentebestuurders en ambtenaren. Er ontstond een levendige discussie over sport op school, schoolzwemmen, sport en ICT, ondersteuning van verenigingen en (top)sportvoorzieningen. Donderdag 30 juni zal er van 14.00 tot 15.00 uur een tweede chatsessie plaatsvinden met deelname van Erica Terpstra en gemeentelijke verantwoordelijken.

Onderwerp van de sessies is de door NOC*NSF opgestelde Lokale Sportagenda die vorige week is verzonden aan alle gemeenten in Nederland. De sportagenda is een selectie van de meest effectieve bouwstenen voor lokaal sportbeleid. De brochure werkt een aantal voor gemeenten belangrijke sportthema's uit: Sportaccommodaties en ruimte, Sportverenigingen, Onderwijs, Maatschappelijke binding en Topsport
 
Omdat sportbeleid vooral een lokale aangelegenheid is, wil NOC*NSF als voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006 gemeenten in Nederland op diverse manieren ondersteunen in hun sportbeleid en uitdagen een echte "sportstad" te worden. Samen met sportbonden en sportverenigingen heeft NOC*NSF diverse 'good practices' en instrumenten ontwikkeld waarmee de Lokale Sportagenda kan worden vormgegeven.
 
NOC*NSF heeft een digitaal loket geopend waar gemeenten aanvullende info over lokaal sportbeleid kunnen aanvragen: [email protected]
 
bron:NOC*NSF

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular