Over vraag 11d van het geschiedenis examen op de havo kwamen veel klachten binnen bij LAKS. Leerlingen begrepen niet wat er bedoeld werd en wat er van hen verwacht werd.

Leerlingen werden gevraagd om 'twee andere bronnen uit de periode 1750-1830 te noemen' en uit te leggen waarom deze bronnen beter waren. Leerlingen begrepen niet goed wat er van hen verwacht werd; moesten ze zou zelf bronnen gaan verzinnen?
Uiteindelijk bleek dat de leerlingen 'soorten bronnen', bijv. jaarverslagen of dagboeken, moesten noemen. Het LAKS heeft de klacht doorgespeeld aan de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) en later te horen gekregen dat ook CEVO het ermee eens wat dat er onduidelijkheid was ontstaan. De CEVO heeft daarom een erratum op het correctievoorschrift uitgebracht. Dit is te vinden via www.eindexamen.nl.

bron:LAKS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular