Energieleverancier Essent wil Westland
Energie Services (WES) overnemen. Gisteren is een
principeovereenkomst ondertekend door beide partijen. Daarmee zal
een unieke combinatie ontstaan van Essent en het energiebedrijf dat
gespecialiseerd is in locale energieopwekking (co-generation) en
energielevering en -diensten in de glastuinbouw.

Hiermee haalt Essent de specifieke kennis
en ervaring van Westland op het gebied van energielevering en
-services aan de glastuinbouwsector in huis. Innovatie en
schaalvergroting zijn de sleutelwoorden in deze sector. Westland
heeft een zeer sterke band met de tuinbouwsector door haar
integrale benadering van klanten en geniet daarvoor internationale
erkenning. Dit sluit naadloos aan op de strategie van Essent: de
duurzame opwekking van energie vergroten, groeien op de zakelijke
markt en de WKK-sector (warmtekrachtkoppeling) en het aanbieden van
geïntegreerde adviesdiensten. De overname maakt verdere
productinnovatie en een sterkere klantenbinding mogelijk. De
klanten van WES kunnen op hun beurt profiteren van de schaalgrootte
en inkoopkracht van Essent.

De beoogde overname van energieleverancier
Westland Energie Services omvat ook HortiMaX (leading edge
technologie op gebied van klimaatbeheersingcomputers,
datamanagement en projectrealisatie) en VEK Adviesgroep
(internationaal tuinbouwadvies). Het is de bedoeling op termijn
alle activiteiten van WES en de tuinbouwactiviteiten van Essent
(energieproductie en -verkoop, resp. toegevoegde waarde-diensten
rond WKK's) onder te brengen in een nieuwe organisatie met de naam
Westland Energie Services BV, met Essent als enig
aandeelhouder.

De aandeelhouders van WES is gevraagd in
te stemmen met het voorgenomen besluit. Ook de NMa moet nog
toestemming verlenen. Het aan WES gelieerde netwerkbedrijf, WEI,
valt buiten de beoogde koop. WEI blijft als regionaal
netwerkbedrijf in handen van aandeelhouders de gemeenten Midden
Delfland en Westland, de huidige eigenaren van WES.

bron:Essent