Vanaf 1 juli 2007 is een Nederlands
huishouden bij Essent gemiddeld 85 euro per jaar goedkoper uit.
Essent verlaagt de prijzen voor de levering van gas,elektriciteit
en warmte voor particuliere en klein zakelijke klanten. Daarmee
geeft Essent het voordeel van de betere inkoopprijs op de
internationale brandstoffenmarkt door aan haar klanten.

Tijdens de algemene
aandeelhoudersvergadering in april gaf Essent aan dat de tarieven
voor gas en elektriciteit zouden gaan dalen. Een gemiddelde klant
betaalt ongeveer 10 euro per jaar minder voor elektriciteit bij een
verbruik van 3.500 kWh en ongeveer 75 euro per jaar minder voor gas
bij een verbruik van 2.000 m3.

Ook de particuliere en klein zakelijke
klanten die groene energie afnemen van Essent profiteren van de
lagere tarieven. Essent biedt Groene Stroom en Groen Zakelijk ook
in 2007 en 2008 voor dezelfde prijs als gewone stroom, ondanks de
hogere productiekosten van groene energie. Daarmee neemt Essent
voor klanten de drempel weg om voor groene energie te kiezen. Zowel
de klant als Essent levert zo een belangrijke bijdrage aan de
overgang naar een duurzame energievoorziening. Inmiddels hebben al
935.000 klanten (880.000 huishoudens en 55.000 klein zakelijke
klanten) gekozen voor groene energie. Essent is daarmee de grootste
leverancier van duurzame energie in Nederland. Essent is bovendien
de grootste producent van duurzame energie in Nederland. Zij
produceert 43 % van de in Nederlandopgewekte duurzame
elektriciteit.

De nieuwe tarieven die per 1 juli 2007
gelden staan per 21 mei op de website www.essent.nl/nieuwetarieven.
Daarnaast ontvangen alle klanten een persoonlijke mailing waarin
wordt aangegeven wat de nieuwe tarieven voor hen inhouden.

Over Essent

Essent is met een jaaromzet in 2006 van
EUR 6,4 miljard het grootste energiebedrijf van Nederland. Essent
levert elektriciteit, gas en warmte aan huishoudelijke en zakelijke
klanten. Essent is actief in de gehele energieketen: van de
productie van energie tot en met de levering aan eindverbruikers.
De onderneming beschouwt Nederland als haar thuismarkt, maar heeft
inmiddels ook een aanzienlijke marktpositie opgebouwd in Duitsland
en is in toenemende mate actief in België. De milieutak van
het concern verwerkt afval tot energie en reststromen. Bij Essent
werken circa 10.000 mensen.

bron:Essent