(Persbericht) Goor, 27 januari 2011

Eterclean, hà©t asbestverwijderingsconcept, neemt u alle zorg uit handen. Door heldere communicatie via à©à©n aanspreekpunt en een op u afgestemde planning wordt uw bedrijfsvoering zo min mogelijk verstoord.

Even voorstellen
Naam: Michiel Wanders.
Functie: Project Manager Eterclean per 01.01.2011.
Doel: het opnieuw in de markt zetten van het Eterclean concept.

Achtergrond
Het renoveren van asbesthoudende daken is momenteel bijzonder actueel. Miljoenen vierkante meter asbesthoudende golfplaten liggen verspreid over Nederland op daken van woningen, schuurtjes, fabrieken en stallen. Afhankelijk van de omstandigheden bestaat bij asbesthoudende golfplaten de mogelijkheid dat door erosie asbestvezels kunnen losraken, die zich in de omgeving kunnen verspreiden. In die gevallen is het vanuit milieu- en gezondheidsstandpunt aan te raden uw dak te vervangen.

Asbesthoudende daken vervangen mag men niet zelf doen. Saneren zal van overheidswege door een gecertificeerd bedrijf moeten worden uitgevoerd. Eterclean neemt die zorg uit handen en coà¶rdineert alle werkzaamheden van betrouwbare asbestsaneerders en montagebedrijven.

Op een veilige en betrouwbare manier worden asbesthoudende materialen afgevoerd en vervangen door hoogwaardige Ecolor golfplaten met als resultaat een duurzaam, nieuw dak.
Na afronding ontvangt men het Eterclean certificaat.

Onze troeven:
- Coà¶rdinatie van een veilig en betrouwbaar saneringsproces;
- heldere communicatie door à©à©n aanspreekpunt;
- korte lijnen;
- hechte samenwerking met betrouwbare asbestaneerders en montagebedrijven;
- samenwerking met kwaliteit- en servicegerichte partners met een sterke reputatie
- Zoveel mogelijk continuïteit in de bedrijfsvoering door een afgestemde planning
met als resultaat: zonder zorgen een duurzaam dak voor morgen

Meer informatie? Bel met Michiel Wanders: 06-510 835 44
Of bezoek onze website www.Eterclean.nl

SANEREN EN MONTEREN LAAT ETERCLEAN DIT BEHEREN.

BOUWBEURS UTRECHT HALL 11 E.018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~einde bericht~~~

Noot voor de redactie, dit is een origineel persbericht.
Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eterclean
Michiel Wanders - porject manager
T: 06-51083544
E: [email protected]
I: www.eterclean.nl

Eterclean is een onderdeel van Eternit BV Haven 12 Goor

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~