Het kopen van levenspolissen van zieke mensen is populair. Deze levenspolissen, life settlements genoemd, zijn namelijk lucratief. Diverse partijen zijn inmiddels in deze business gedoken en kopen de levenspolissen van deze zieke mensen op om weer door te verkopen. Een eerlijke deal voor alle partijen. En de vraag of het ethisch is in relatie tot zieke mensen, is inmiddels beantwoord: ja. Quality Investments heeft de life settlements in Nederland geïntroduceerd. Hoewel zij alleen polissen opkoopt van ouderen, komt de ethische vraag over geld verdienen met levenspolissen van zieke mensen regelmatig voorbij. Quality Investments ziet het als haar taak om hierover actief te communiceren.
Zieke mensen, rijke mensen

Zowel investeerders als de zieke mensen zelf worden rijker van de verkoop van hun levenspolis. Met dank aan de verzekeringsmaatschappijen die zich in het verleden verrijkten door de levenspolissen van zieke mensen voor een appel en een ei terug te kopen. Sinds de regeerperiode van Clinton is het mogelijk om de levenspolissen tegen marktwaarde te verhandelen.

Openheid verhandeling levenspolissen  

Sceptici en onwetenden zetten ernstige vraagtekens bij de ethische kant van deze business. Hoewel de intentie van het product uitstekend is, zijn het vooral de relatief jonge toetreders op de markt van life settlements die een gordijn van geheimzinnigheid optrekken. Quality Investments is founder van de life settlements in Nederland en ziet het als haar taak om het voortouw te nemen door openheid van zaken te geven. Wie in deze business wordt rijk? Hoe lopen de geldstromen? Wat houdt de aankoop van levenspolissen van 75-plussers in? En is de handel in levenspolissen van zieke mensen minder ethisch? De telefoonlijnen van Quality Investments staan open. Laat de discussie maar losbarsten.

Quality Investments is bereikbaar op telefoonnummer: 020 – 718 38 30. Op de site qualityinvestments.nl staat meer achtergrondinformatie. Ook journalisten worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen t.b.v. reportages en achtergrondverhalen.