(Persbericht) Brussel/Kerkrade, 16 november 2010
P e r s b e r i c h t

EU-commissie: CE-markering groene daken wel verplicht
Hoofd afdeling bouw veegt onjuiste berichtgeving uit Duitsland van tafel

BRUSSEL/KERKRADE Drainagesystemen voor groene daken dienen wel degelijk voorzien te zijn van een CE-markering. Omdat de Europese Commissie daar eerder dit jaar wat onduidelijkheid over liet bestaan, claimden Duitse producenten en leveranciers dat de verplichte CE-markering onnodig was. Recent heeft de commissie de zaak nader bestudeerd en geconcludeerd dat die wel degelijk verplicht is.

Dat stelt Vicente Leoz-Argà¼elles, hoofd van de afdeling Bouw van het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie, in een recent interview. Leoz is bij de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Richtlijn Bouwproducten waarop de CE-markering van bouwproducten is gebaseerd. Bij speelgoed geeft die markering aan dat het veilig is, bij bouwproducten verwijst die naar de prestaties van het product. Die zijn gebaseerd op Europees geharmoniseerde normen en dat betekent dat iedere producent dezelfde testen en testmethoden gebruikt.

Hoewel voor groendaken als geheel geen CE-markering bestaat, bestaat die wel degelijk voor losse onderdelen, zoals de geotextielen en geospacers die voor het drainagesysteem worden gebruikt. ,,Wij zijn van mening dat deze onderdelen onder de werking van Europees geharmoniseerde normen vallen en daarom CE-gemarkeerd kunnen worden,à¢â‚¬ stelt Leoz in het interview.
Hij maakt zich zorgen over de onjuiste berichtgeving in diverse binnen- en buitenlandse media. Die publiceerden op basis van informatie van enkele Duitse leveranciers van groendak-systemen dat CE-markering van drainagesystemen in groene daken niet mogelijk en dus niet verplicht zou zijn. Men beweerde zelfs dat de Europese Commissie tegen CE-markering van drainagesystemen zou zijn.
Leoz: ,,De Europese Commissie is de grootste verdediger van CE-markering. Degene die wat anders beweert heeft onze boodschap niet begrepen. Naar onze mening is het persbericht van deze fabrikant niet juist. Het is niet in overeenstemming met de norm. Aanvankelijk hadden wij dezelfde mening als deze fabrikant nadat de fabrikant met, volgens ons, steekhoudende argumenten kwam. Echter na bestudering van de norm en na advies te hebben ingewonnen van de CEN experts, delen wij niet langer meer dezelfde mening als deze fabrikant.à¢â‚¬

Vanwege de onduidelijkheid trok de VROM-inspectie zelfs dwangsommen in tegen twee Nederlandse bedrijven, die hun bouwproducten voor groendaken zonder CE-markering op de markt brengen. Die zaak was aangezwengeld door Nophadrain BV, fabrikant van groendak-systemen uit Kerkrade. Nophadrain heeft haar drainagesystemen sinds de invoering van de harmonisatienorm hEN 13252 in 2002 al voorzien van CE-markering en voldoet daarmee als enige leverancier van groendak-systemen vanaf het begin aan de eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit.
Het complete interview met de heer Leoz-Argà¼elles is terug te lezen op www.nophadrain.nl/NL/ce_markering.html.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij Carola Vonk, telefoon: 045 5355030, e-mail [email protected]