Inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Europa gaan meer informatie
verstrekken aan de Europese Unie, zodat de gezamenlijke Europese
strijd tegen het internationale terrorisme beter kan worden gevoerd.
De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie
hebben deze week in de JBZ-raad met instemming kennis genomen van dit
besluit van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Deze hebben,
samen met de diensten uit Zwitserland en Noorwegen, in 2002 na de
aanslagen van 11 september hun krachten gebundeld in de Contra
Terrorisme Groep (CTG). De vergadering van de CTG waarin het besluit
werd genomen stond onder voorzitterschap van de Nederlandse AIVD.

Het besluit voorziet in een uitbreiding van de samenwerking binnen de
inlichtingengemeenschap in Europa en een toename van de
informatiestroom van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar een
gezamenlijke eenheid binnen de EU (het Joint Situation Centre),
ondergebracht bij het EU-raadssecretariaat. Daarnaast worden in
contra-terrorisme gespecialiseerde analisten vanuit de Europese
diensten bij de eenheid geplaatst en worden technische voorzieningen
gerealiseerd die een snelle en veilige uitwisseling van gegevens met
het Situation Centre mogelijk maken.

Deze stap, die onder regie van de AIVD in het kader van het
Nederlandse voorzitterschap is gezet, volgt op de instemming die de
regeringsleiders in de EU eerder dit jaar hebben gegeven aan het
voorstel van secretaris-generaal Solana voor een nauwere samenwerking
van de diensten met het Situation Centre. De AIVD heeft hierop met de
persoonlijke betrokkenheid van Solana een voorstel gemaakt om een
betere informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Bron: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst