De Europese Commissie wil het gebruik van kwik in meetapparatuur gaan verbieden.
Als kwik in de afvalstroom komt, kan het zijn meest giftige vorm methylkwik vormen. Dit hoopt zich op in de voedselketen, voornamelijk in vissen en vormt een bedreiging voor mensen die veel vis eten, zoals in de mediterrane cultuur gebruikelijk is.

Door het gebruik van kwik in meetapparatuur te verbieden, hoopt de Europese Commissie de vervanging ervan te stimuleren. Jaarlijks gebruikt de EU nu nog 33 ton kwik, waarvan 25-30 ton voor de productie van thermometers. Van alle gebruikte kwik is 80 – 90% voor huishoudelijk gebruik. Dit komt vaak na gebruik op de stort terecht waar het kan gaan lekken. De emissies blijven hoog ondanks de toenemende inzameling en terugwinning.
Specialistische toepassingen waarbij nog geen goede alternatieven voor het gebruik van kwik beschikbaar zijn, vallen buiten de regeling. Onderzocht wordt nog of ook de klassieke kwikbaromethers buiten de regeling gehouden kunnen worden.
bron:EU