(Persbericht) Phalaborwa (Zuid-Afrika) - Anne-Marie Rakhorst opende op 5 november jongstleden namens de Eugà¨ne Janssen Foundation een nieuwe school voor de kinderen van Mashishimale. Zij namen de eerste door de Foundation opgerichte school met een indrukwekkende dankbaarheid in gebruik.

Scholen vormen in deze zeer arme regio van Zuid-Afrika een stabiele basis voor verdere ontwikkeling. Ze zijn een betrouwbaar distributienetwerk voor voedselverstrekking, nemen een centrale plaats in in de lokale samenleving en geven kinderen de stabiliteit die nodig is om in alle opzichten weerbaar te worden. De Eugà¨ne Janssen Foundation blijft deze school langdurig steunen door het langjarig doneren van gelden voor de verdere ontwikkeling van opleidingsmaterialen, het creëren van lokale voedselketens en bescherming van de meest kwetsbaren in dit gebied.

Eugà¨ne Janssen, de eerder dit jaar overleden partner van Anne-Marie Rakhorst, richtte op zijn ziekbed een foundation op die zijn naam draagt. Hiermee worden in zijn nagedachtenis projecten over de hele wereld geïnitieerd en gesteund die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven. De Eugà¨ne Janssen Foundation wil à©cht het verschil maken op plekken waar dat nodig is. Het gaat daarbij altijd om het creëren van blijvende oplossingen voor de aanpak van armoede, honger en ziekte.

Eugà¨ne geloofde in het creëren van gebouwen die een blijvende bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Eerder bouwde hij diverse schooltjes in Afrika vanuit Search, de onderneming die hij samen met Anne-Marie Rakhorst leidde. Het is voor het bestuur van de stichting, de betrokken sponsoren en de lokale contactpersonen van de betrokken hulporganisaties erg bijzonder om juist in het gebied waar Eugà¨ne zelf eerder actief was de eerste school vanuit zijn Foundation te realiseren.

De ELC Eugà¨ne Janssen school is opgericht in Mashishimale, 20 kilometer van Phalaborwa in de provincie Limpopo. De realisatie van deze school is volgens het bestuur de start van een lange reeks aan projecten. De Foundation kan inmiddels rekenen op een eerste vaste groep van sponsoren en heeft diverse volgende projecten in voorbereiding. Voor meer informatie kijk op www.eugenejanssenfoundation.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Heeft u vragen of wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marieke Hoezen via tel. 0413 - 29 29 82 of per e-mail [email protected]
Zie voor meer informatie ook: www.eugenejanssenfoundation.nl