Gedeputeerde Staten van Overijssel willen stichting De Eik uit Oldenzaal een subsidie van EUR 100.000,-- geven voor het opzetten van vijf nieuwe vestigingen in Overijssel. Stichting De Eik is een orthopedagogisch centrum waar kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap in combinatie met ontwikkelingsproblemen en/of gedragsstoornissen worden behandeld. De nieuwe vestigingen komen in Dedemsvaart, Nijverdal, Borne, Hardenberg en Deventer. Door de uitbreiding van het centrum ontstaat er ruimte voor het vervullen van 37,36 fulltime arbeidsplaatsen.

Stichting De Eik heeft nu à©à©n jaar de tijd om de extra vestigingen in Overijssel te realiseren. Daarna worden de middelen daadwerkelijk uitgekeerd op basis van de gecreëerde arbeidsplaatsen.

De Arbeidsplaatsenpremieregeling Kleinere Ondernemingen Overijssel 2004 (APR Klein) is een subsidieregeling die geldig is voor vestigingsprojecten in heel Overijssel. Dit betekent dat bedrijven die nu buiten Overijssel gevestigd zijn en zich verplaatsen naar Overijssel in aanmerking komen voor subsidie. Ook startende bedrijven in Overijssel komen hiervoor in aanmerking.

De APR voor grotere en kleine MKB-bedrijven draagt bij aan het stimuleren van de werkgelegenheid in de provincie. Het is een succesvol instrument om bedrijfsinvesteringen en starters te stimuleren en om bedrijven te werven. Deze regeling heeft in 2004 ruim 500 arbeidsplaatsen en 18,5 miljoen euro aan investeringen opgeleverd. Voor Gedeputeerde Staten van Overijssel is het stimuleren van de werkgelegenheid à©à©n van de doelen die is opgenomen in het Onderhandelingsakkoord 2003-2007 'Ruimte voor Actie' van de provincie.

bron:Provincie Overijssel